Kolektor in čistilna naprava turističnega kompleksa Otočec in širšo okolico

Status: veljaven

Čistilna naprava in kolektor sta predvidena za potrebe odvajanja in čiščenja fekalnih odpadnih voda turističnega kompleksa Otočec za katerega se izdeluje posebni UN in restavracije Grad Otočec, avtokampa Otočec ter vasi Lutrško selo v sedanjem in razširjenem obsegu.

Odlok o lokacijskem načrtu za kolektor in čistilno napravo turističnega kompleksa Otočec s širšo okolico

Uradni list RS, št. 55/99.


Gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (Urad za prostor, I. nadstropje).

nazaj