Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za oskrbno-servisni center ob Šentjernejski cesti v Novem mestu

Status: veljaven

Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta se nanašajo na spremembo namembnosti in oblikovnih pogojev jugovzhodnega dela območja, in sicer na umestitev servisno-prodajnega centra KIA-CHRYSLER na lokacijo opuščenega kamnoloma.

Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za oskrbno-servisni center ob Šentjernejski cesti v Novem mestu

Uradni list RS, št. 63/01.


Predpis, ki spreminja dani predpis:

  1. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto, Uradni list RS, št. 101/09.


Predpis, na katerega dani predpis vpliva:

  1. Odlok o ureditvenem načrtu oskrbnega centra Mercator - KZ Krka ob Šentjernejski cesti v Novem mestu, Uradni list RS, št. 21/99.


Datoteke

nazaj