Državni prostorski načrt za del rekonstrukcije daljnovoda 2 x 110 kV Brestanica-Hudo

Status: veljaven

Vpogled v postopke priprave državnih prostorskih aktov je možen na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

Uredba o državnem prostorskem načrtu za del rekonstrukcije daljnovoda 2 × 110 kV Brestanica–Hudo

Uradni list RS, št. 87/12.


Predpis, na katerega dani predpis vpliva:

  1. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto, Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 – teh. popr., 76/10 – teh. popr., 26/11 – obv. razl., in 4/12 – teh. popr..

 

Datoteke

nazaj