zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 8. korespondenčne seje Sveta Ks Drska

datum: 02. 11. 2019

dne 16.8.2019 .

KS Drska prosojno ozadje-logo

Ulica Slavka Gruma 9

8000  NOVO MESTO

 

Z A P I S N I K

 

8. korespondenčne seje  Sveta KS Drska, ki je bila dne 16.8.2019 .

V korespondenčni seji so sodelovali vsi člani sveta KS Drska.

Korespondenčna seja z namenom doniranja sredstev Potapljaškemu društvu M3 s sedežem na naslovu Irča vas 23 NOVO MESTO, za organizacijo in  izvedbo očiščevalne  akcije  SUB-ECO KRKA 2019 v reki Krki in na njenem obrežju.

Soglasno je bil sprejet

Sklep.:  Potapljaškemu društvu M3 se odobri  300,00 Eur za stroške izvedbe čistilne akcije v reki Krki.

            

Tajnica KS Drska:                                                       Predsednica KS Drska:

  Jožica CEKUTA                                                               Mira RETELJ

novice

02. november, KS Drska
02. november, KS Drska
08. oktober, KS Drska

Stališča do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN za obvoznico Šmihel

Župan Mestne občine Novo mesto mag. Gregor Macedoni je dne 1. 10. 2019 s sklepom št. 350-20/2017 zavzel stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN je potekala od 26. 6. 2019 do vključno 16. 8. 2019.

več >

26. avgust, KS Drska
06. julij, KS Drska
19. junij, KS Drska

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za obvoznico Šmihel

Prihodnji teden se začenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel. Javna razgrnitev bo potekala od 26. junija do 16. avgusta v prostorih Mestne občine Novo mesto (Seidlova cesta 1), javna obravnava pa bo v ponedeljek, 15. julija 2019 ob 16. uri, v sejni sobi občinskega sveta na rotovžu ...

več >

14. junij, KS Drska

Zapisnik 6. seje Sveta KS Drska

Sestanek 6. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 13.05.2019

več >