zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 9. seje sveta KS Drska

datum: 06. 06. 2024

Z A P I S N I K

 

sestanka 9. seje  Sveta KS Drska, ki je bil dne 04.04.2024 z začetkom ob 18.00 uri v prostorih KS Drska.

 

PRISOTNI ČLANI:   Mira Retelj, Jožica Cekuta , Marjeta Saje Lukšič, Iztok Kavšek, Matjaž Kavšek, Aljaž Novak in Tatjana Medic.

Vabljeni:  Mitja Pucelj

 

DNEVNI RED:

 1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje
 2. Projekti 2024      
 3. Participativni proračun 2024
 4. Praznik KS Drska
 5. Razno

 

K 1. Točki

Zapisnik 8. seje Sveta KS Drska je pregledan in potrjen s soglasjem vseh prisotnih članov sveta KS Drska.

 

K 2. Točki

Načrtovani projekti za leto 2024.

1. Pomol Srebrniče – ureditev obrežja reke Krke

2.  Pločnik od pokopališča Srebrniče do naselja Srebrniče – projekt je v izvedbi MO Novo mesto

3. Tabla s prikazom zgodovine bunkerja.  Tabla naj bi bila dokončana v tem letu.

4. Ureditev brežine nad čolnarno v Irči vasi.  S projektom se počaka, ker ima MO NM namen  urediti    celotno območje  okoli brvi .

5.  Javna razsvetljava - dodatno se v tem letu izvede:

 • na parc. št. 1335/3 k.o. Šmihel pri Novem mestu (ena svetilka)
 • na parc. št. 1040/13 in 1040/26 k.o. Šmihel pri Novem mestu (dve svetilki)
 •  

  6. Dodatna novoletna okrasitev.  Za nakup dodatnih luči za novoletno okrasitev, se bomo odločili  pozneje proti koncu leta.

  7. Ureditev pešpoti na Šegovi ulici pri stanovanjskih blokih. Zastavljen projekt se ustavi dokler ni urejeno lastništvo parcel med stanovanjskimi bloki.

  8. Nakup igral za otroška igrišča pri OŠ Drska in pri vrtcu Rdeča kapica.

   

  MO NM je razpisala zbiranje potreb po otroških igralih. Krajevna skupnost Drska bi sofinancirala nakup enega igrala , ki je dotrajano, pri OŠ Drska. Za drugo igralo v vrtcu Rdeča kapica, pa se bo izvedel nakup s sofinanciranjem MO NM in vrtcem.

  9. Urbana oprema.  Preveri se potreba po postavitvi dodatnih klopi pri vrtcu Rdeča kapica – 2  novi klopi in preveri se možnost postavitve klopi na Brodu pri izviru potočka.

  10. Oglasna deska na Lebanovi ulici. Krajani Lebanove ulice zahtevajo prestavitev oglasne table z lokacije pri mostu, na lokacijo postavitve na začetku ulice pri komunalnem otoku.  Preveri se možnost prestavitve in se oglasna deska prestavi.

  11. Postavitev smetnjaka za pasje odpadke na Pavčkovi ulici. Preveri se možnost postavitve.

  12. Nabava novih zastav. Zaradi dotrajanosti in zbledelosti se nabavi 10 kom novih zastav. Podan je predlog, da se zastave ob praznikih  namestijo na začetku vsake ulice v krajevni skupnosti.  V ta namen se preveri število postavitev in možnosti za namestitev objemk na drogove za javno razsvetljavo.

   

  K 3. Točki

  Participativni proračun  2024

  Mestna občina Novo mesto poziva krajane k sodelovanju pri oblikovanju in ureditvi prostora v našem mestu. Današnji seji sveta KS, je prisostvoval g. Mitja Pucelj s predlogom, da se ob kolesarskih in sprehajalnih poteh uredijo tudi sanitarije.  Smiselne so postavitve sanitarij ob pešpoti ob reki Krka – na Brodu,   na Loki pod Tušem ali pri Stadionu in na igrišču na Cesarjevi ulici.

  SKLEP: Mitja Pucelj poda predlog projekta na MO NM, krajevna skupnost pa njegov predlog podpira.

   

  K 4. Točki

  Praznik KS Drska

  Predlagani datum za izvedbo praznika KS Drska je  15. junij 2024, predvidena lokacija izvedbe je igrišče na Cesarjevi ulici, čas pričetka ob 16. Uri.

  • Za izvedbo se pripravi kratek kulturni program s podelitvijo priznanj
  • Družabne igre
  • Pogostitev

   

  K 5. Točki

  5.1. Prošnja za pomoč

  Osnovna šola Drska izdaja šolsko publikacijo Rastoča knjiga – ter svet KS Drska prosi za finančno pomoč pri izdaji knjige in organizaciji prireditve.

  Sklep.:  Za izvedbo projekta –Rastoča knjiga  se OŠ Drska odobri pomoč v višini 500,00 Eur.

  5.2.  Informativna tabla

  Novo mesto krasita dve novi, lepi brvi. Na TIC Novo mesto se pošlje predlog, da izdelajo informacijske table  za označitev mostov.

  5.3. Avtobusna postaja Novo mesto

  Je zanemarjena, polna odpadkov, razdejana… V zelo slabem stanju.

  Na MO NM se naslovi vprašanje, kdo je odgovoren za čiščenje avtobusne postaje, Sineplexa, Tuša  in obeh etaž garažne hiše  pod trgovino Tuš.

  Sklep.: Zahtevamo, da MO NM najprej opozori lastnike za boljše vzdrževanje, v nasprotnem primeru pa sprejme odlok o urejanju lokacije Avtobusne postaje Novo mesto in objektov.

   

  Seja je bila zaključena ob 19.40 uri.        

   

                  Tajnica                                                                                                Predsednica KS Drska:

           Jožica CEKUTA                                                                                                  Mira RETELJ

  novice

  18. junij, KS Drska
   PRAZNIK KS DRSKA

  PRAZNIK KS DRSKA

  PRAZNIK KS DRSKA 15.6.2024

  več >

  06. junij, KS Drska
   Slavnostna prireditev v počastitev praznika KS Drska

  Slavnostna prireditev v počastitev praznika KS Drska

  Prijazno vabljeni na slavnostno prireditev v počastitev praznika KS Drska, ki bo v soboto, 15. junija 2024, ob 16. uri, na športnem igrišču na Cesarjevi ulici pred Vrtcem Pedenjped. V primeru slabega vremena bo prireditev v Osnovni šoli Drska.

  več >

  06. junij, KS Drska

  Ureditev Westrove ulice

  Vse krajane obveščamo, da bodo v naslednjih osmih mesecih potekala dela na ureditvi Westrove ulice, zato bo promet na tem območju moten.

  več >

  28. marec, KS Drska

  Razpis za prejemnike nagrad in priznanj 2024

  Oddaja predlogov do 30. aprila 2024

  več >

  06. marec, KS Drska
   ČISTILNA AKCIJA 2024

  ČISTILNA AKCIJA 2024

  Zbor dne 16.3.2024 ob 09.00 uri pri Atmosferi. VABLJENI !!!

  več >

  06. marec, KS Drska
  01. marec, KS Drska
  12. december, KS Drska
   voščilo 2024
  29. november, KS Drska
   Vabilo na predavanje

  Vabilo na predavanje

  Ravnanje z odpadki s poudarkom na pravilnem ločevanju odpadkov. 11.12.2023 ob 17:00

  več >