zemljevid krajevnih skupnosti

Javni poziv za predložitev predlogov in usmeritev javnosti za pripravo osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Labod

datum: 28. 03. 2024

Na podlagi 121. člena ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) je bilo izdelano gradivo Osnove za pripravo OPPN Labod.

V postopku priprave OPPN je javnost z javnim pozivom vabljena, da se seznani z osnovami za pripravo OPPN (strokovno gradivo). Javnost in zainteresirani deležniki lahko do vključno 12. marca 2024 podajo predloge in usmeritve za pripravo osnutka OPPN na naslednje načine:

• po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@novomesto.si (s pripisom št. zadeve: 350-8/2023)

• pisno na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,

• osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

Gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1 (oglasna deska - pritličje pri vhodu) in povezavi.

 

Podrobnosti se nahajajo v priponki.

novice

28. marec, KS Ločna - Mačkovec

Javni poziv za predložitev predlogov in usmeritev javnosti za pripravo osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Labod

Na podlagi 121. člena ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) je bilo izdelano gradivo Osnove za pripravo OPPN Labod.

več >

21. marec, KS Ločna - Mačkovec
05. januar, KS Ločna - Mačkovec
19. december, KS Ločna - Mačkovec

Vabilo na javno razgrnitev

Vabilo na javno razgrnitev Novo mesto-jug

več >

11. december, KS Ločna - Mačkovec
07. junij, KS Ločna - Mačkovec

Praznik KS Ločna-Mačkovec

Športne igre na igrišču v Ločni

več >

16. maj, KS Ločna - Mačkovec
 Vabilo na krajevni praznik 2023

Vabilo na krajevni praznik 2023

Vabljeni v soboto, 3. junija, na praznik krajevne skupnosti s pričetkom ob 10.00 na košarkarskem igrišču na Seidlovi cesti.

več >

24. marec, KS Ločna - Mačkovec
 Čistilna akcija v KS Ločna-Mačkovec

Čistilna akcija v KS Ločna-Mačkovec

Tako kot vsako leto spomladi smo v soboto, 18.3.2023, zavzeti krajani čistili okolico naših domov. Lepo vreme in dobro vzdušje je pripomoglo, da je bila udeležba dobra Pobrali smo veliko smeti, pometli dvorišča in uredili zelenice. Hvala vsem za udeležbo.

več >

18. maj, KS Ločna - Mačkovec

Javno naznanilo o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve v enoti urejanja prostora NM/12-OPPN-g

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE V ENOTI UREJANJA PROSTORA NM/12-OPPN-g (odstopanje od PIP na delu območja OLN PSC Mačkovec-1 v povezavi z objektoma 1 in 3) na zemljiščih s parc. št. 905/22, 924/8, 924/13, 924/16, 927/28, 928/9, 928/37, 928/38, 936/7 in 1129/5, vse k.o. Bršljin, ID št. 2751

več >

08. oktober, KS Ločna - Mačkovec

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE NOVO MESTO (SD OPN 2) IN OKOLJSKEGA POROČILA 2 ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZA OPN MONM

V petek, 15. 10. 2021, se pričenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., ...

več >