zemljevid krajevnih skupnosti

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/2

datum: 22. 09. 2022

V četrtek, 22. 9. 2022, se začenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/2 (v nadaljevanju: OPPN). Javna razgrnitev bo tako potekala od 22. 9. 2022 do vključno 23. 10. 2022. Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo v sredo, 12. 10. 2022 ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž), I. nadstropje.

Predmet OPPN je določitev podrobnejših prostorsko izvedbenih pogojev za gradnjo objektov in ureditev površin za poslovne dejavnosti skladno z namensko rabo prostora (centralne in proizvodne dejavnosti) ter pripadajoče prometne, komunalne in energetske infrastrukture, vključno z zelenimi in manipulativnimi površinami. Območje urejanja se oblikuje na dveh manjših in enem večjem zazidalnem otoku ob lokalni cesti (LC, odsek 295211 Ragovo-Krka-Cerovci-Smolenja vas). Koridor lokalne ceste, ki razdeli zemljišče pobudnika, se rekonstruira skupaj z vsemi pripadajočimi infrastrukturnimi vodi, pri čemer se dogradi tudi s površinami za pešce in kolesarje, ohranijo oz. ustrezno rekonstruirajo pa se tudi vsi obstoječi dovozi na sosednja zemljišča.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu prostorskemu aktu na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ali po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@novomesto.si ali jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb ali jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.

 

Več na:

https://www.novomesto.si/prostorski-portal/2020051314043732/ (pod zavihkom Dopolnjen osnutek).

Javno naznanilo.pdf

novice

27. oktober, KS Majde Šilc
 RAGOV LOG, GOZD Z DUŠO

RAGOV LOG, GOZD Z DUŠO

Nov športni park z napravami za telesno vadbo na prostem v Ragovem logu

več >

23. oktober, KS Majde Šilc
 Meritve krvnega tlaka in holesterola
23. oktober, KS Majde Šilc
 VABILO NA OTVORITEV VADBIŠČA RAGOV LOG
15. oktober, KS Majde Šilc
 RAGOVO - NOV DEFRIBILATOR
08. oktober, KS Majde Šilc
 OBVESTILO ZA KRAJANE

OBVESTILO ZA KRAJANE

V ponedeljek, 9.10.2023, se bodo začela dela na Ul. Marjana Kozine

več >

07. oktober, KS Majde Šilc
 VARNOST

VARNOST

POSKUS KRAJE

več >

07. oktober, KS Majde Šilc
 UREJANJE NAŠE KS

UREJANJE NAŠE KS

SVETNIŠKI POBUDI za urejenost KS

več >

07. oktober, KS Majde Šilc
 RAGOVO - OSKRBA Z EL. ENERGIJO

RAGOVO - OSKRBA Z EL. ENERGIJO

Ragovo po več letih dobiva kakovostno in zanesljivo elektro oskrbo

več >

07. oktober, KS Majde Šilc
 FRANC LUKŠIČ - 90 letnik

FRANC LUKŠIČ - 90 letnik

NA OBISKU PRI ČILEM DEVETDESETLETNIKU FRANCU LUKŠIČU

več >

27. september, KS Majde Šilc