zemljevid krajevnih skupnosti

RAGOVO - OSKRBA Z EL. ENERGIJO

datum: 07. 10. 2023

Ragovo po več letih dobiva kakovostno in zanesljivo elektro oskrbo

Metka Škedelj iz Ragovega me je 18.1.2023 prvič obvestila, da ima velike težave zaradi večkratnih izpadov elektrike. Takoj sem pridobil še dodatne informacije pri našem članu sveta Mitji Brudarju in več prebivalcih Ragovega.  Potrebe so se spremenile tudi zaradi novih odjemnikov, ogrevanju z črpalkami, novimi polnilnicami za avtomobile.  Takoj sem poslal direktorju novomeške DE Antonu Cuglju več konkretnih vprašanj. Ta so bila naravnana za čim hitrejšo rešitev problema za prebivalce Ragovega. Anton Cugelj je odgovoril v pisni obliki že čez pet dni. To je pohvalno. Kasneje se je v reševanje zelo aktivno vključila tudi naša članica sveta Maja Žlogar.

Po dobrem pol leta številnih komunikacij so se v septembru dela za boljšo oskrbo začela na terenu. Zdi se mi prav, da se uspešno delo v zadnjem obdobju zapiše kot primer dobre prakse.

Projekt, ima zelo »dolgo brado«.  Umeščanje TP Ragovo se je pričelo že v letu 2016. Prvo  gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v marcu 2019, nato pa se je pričetek gradnje odlašal

zaradi informacije o tangenci s predvideno cesto in kolesarsko stezo. Zaradi nejasnega termina izvedbe predvidenih gradenj je Elektro  nato pričelo z iskanjem nadomestne trase, za kar se je  v novembru 2022 pridobilo novo gradbeno dovoljenje.

Traso novega kablovoda je bilo treba uskladiti  s predvidenimi drugimi posegi. Gradnja elektrokabelske kanalizacije poteka  od križišča pri »Palčku« po ulici do predvidene lokacije nove transformatorske postaje.

Ker je bilo na tem delu najmanj prostora se je moralo posegati v cesto. Izvedla pa se je   še trasa od križišča do podvoza, ki pa razen dveh prekopov ne posega v cesto. Delo se  je med potekom začasno malo upočasnilo zaradi obveznosti sodelavcev Elektra na območju hudih poplav.

Pomembno je, da bo rezultat teh posegov kakovostna dobava električne energije v celotnem naselju,  omogočena pa bo tudi priključitev novih odjemalcev ter tudi virov (elektrarn). Žice preko Krke bodo odstranjene.  Urejeno bo tudi nizkonapetostno omrežje.

Posebej se trudimo, da bi tudi asfaltiranje ceste na odsekih, kjer se opravljajo posegi, bilo izvedeno bolj kakovostno kot je to storjeno na splošno pri številnih posegih v asfaltne površine v naši občini. Dela so ocenjena na okrog 200.000 eur.

Vesel sem, da se je  izkazalo, da se s sodelovanjem doseže več in se problemi hitreje rešijo.

Oktober 202

Adolf Zupan

eL RAGOVO (1)

eL RAGOVO (2)

eL RAGOVO (4)

novice

16. julij, KS Majde Šilc
 VABILO NA 17. SEJO SVETA KS

VABILO NA 17. SEJO SVETA KS

17. seja sveta krajevne skupnosti, sreda 17.7.2024, ob 17.30

več >

10. julij, KS Majde Šilc
 Izidi nadomestnih volitev v KS Majde Šilc

Izidi nadomestnih volitev v KS Majde Šilc

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na podlagi 32. in 114. člena Zakona o lokalnih volitvah razpisala nadomestne volitve članov treh Sveta Krajevne skupnosti Majde Šilc, ki so potekale 7. julija 2024.

več >

28. maj, KS Majde Šilc
 VABILO

VABILO

VABIMO vas na usposabljanje o uporabi defibrilatorja, kratko predavanje o pravilnem ločevanju odpadkov in pogovor o delu in prihodnjih načrtih v krajevni skupnosti

več >

28. maj, KS Majde Šilc
 FINANČNO POROČILO

FINANČNO POROČILO

Objavljamo finančno poročilo KS Majde Šilc za leto 2024

več >

18. maj, KS Majde Šilc
 VABILO - priprava Občinske celostne prometne strategije Mestne občine

VABILO - priprava Občinske celostne prometne strategije Mestne občine

MO Novo mesto pripravlja celostno prometno strategijo. VABLJENI NA JAVNE RAZPRAVE.

več >

17. maj, KS Majde Šilc
 Razpis nadomestnih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Majde Šilc v Mestni občini Novo mesto

Razpis nadomestnih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Majde Šilc v Mestni občini Novo mesto

Na podlagi 32. in 114. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 – odl. US) Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto razpisuje nadomestne volitve treh članov Sveta Krajevne skupnosti Majde Šilc v Novem mestu

več >

04. april, KS Majde Šilc
 OBČNI ZBOR ČLANOV KRAJEVNE ORGANITACIJE RDEČEGA KRIŽA

OBČNI ZBOR ČLANOV KRAJEVNE ORGANITACIJE RDEČEGA KRIŽA

Na Gregorjevo, ko se ptički ženijo, smo se člani KORK in zbrali na letnem občnem zboru.

več >

26. marec, KS Majde Šilc
 ČISTILNA AKCIJA V KS MAJDE ŠILC

ČISTILNA AKCIJA V KS MAJDE ŠILC

V soboto, 16. marca 2024, je bila čistilna akcija Očistimo sosesko. Še vedno se pojavljajo črna odlagališča odpadkov, ki jih čistimo vsako leto.

več >

04. marec, KS Majde Šilc
 NOV DEFRIBILATOR

NOV DEFRIBILATOR

V Krajevni skupnosti imamo nov AED oziroma avtomatski eksterni defibrilator, ki je nameščen pri vhodu Vrtca Ciciban na Ragovski ul.

več >