zemljevid krajevnih skupnosti

RAGOVO - OSKRBA Z EL. ENERGIJO

datum: 07. 10. 2023

Ragovo po več letih dobiva kakovostno in zanesljivo elektro oskrbo

Metka Škedelj iz Ragovega me je 18.1.2023 prvič obvestila, da ima velike težave zaradi večkratnih izpadov elektrike. Takoj sem pridobil še dodatne informacije pri našem članu sveta Mitji Brudarju in več prebivalcih Ragovega.  Potrebe so se spremenile tudi zaradi novih odjemnikov, ogrevanju z črpalkami, novimi polnilnicami za avtomobile.  Takoj sem poslal direktorju novomeške DE Antonu Cuglju več konkretnih vprašanj. Ta so bila naravnana za čim hitrejšo rešitev problema za prebivalce Ragovega. Anton Cugelj je odgovoril v pisni obliki že čez pet dni. To je pohvalno. Kasneje se je v reševanje zelo aktivno vključila tudi naša članica sveta Maja Žlogar.

Po dobrem pol leta številnih komunikacij so se v septembru dela za boljšo oskrbo začela na terenu. Zdi se mi prav, da se uspešno delo v zadnjem obdobju zapiše kot primer dobre prakse.

Projekt, ima zelo »dolgo brado«.  Umeščanje TP Ragovo se je pričelo že v letu 2016. Prvo  gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v marcu 2019, nato pa se je pričetek gradnje odlašal

zaradi informacije o tangenci s predvideno cesto in kolesarsko stezo. Zaradi nejasnega termina izvedbe predvidenih gradenj je Elektro  nato pričelo z iskanjem nadomestne trase, za kar se je  v novembru 2022 pridobilo novo gradbeno dovoljenje.

Traso novega kablovoda je bilo treba uskladiti  s predvidenimi drugimi posegi. Gradnja elektrokabelske kanalizacije poteka  od križišča pri »Palčku« po ulici do predvidene lokacije nove transformatorske postaje.

Ker je bilo na tem delu najmanj prostora se je moralo posegati v cesto. Izvedla pa se je   še trasa od križišča do podvoza, ki pa razen dveh prekopov ne posega v cesto. Delo se  je med potekom začasno malo upočasnilo zaradi obveznosti sodelavcev Elektra na območju hudih poplav.

Pomembno je, da bo rezultat teh posegov kakovostna dobava električne energije v celotnem naselju,  omogočena pa bo tudi priključitev novih odjemalcev ter tudi virov (elektrarn). Žice preko Krke bodo odstranjene.  Urejeno bo tudi nizkonapetostno omrežje.

Posebej se trudimo, da bi tudi asfaltiranje ceste na odsekih, kjer se opravljajo posegi, bilo izvedeno bolj kakovostno kot je to storjeno na splošno pri številnih posegih v asfaltne površine v naši občini. Dela so ocenjena na okrog 200.000 eur.

Vesel sem, da se je  izkazalo, da se s sodelovanjem doseže več in se problemi hitreje rešijo.

Oktober 202

Adolf Zupan

eL RAGOVO (1)

eL RAGOVO (2)

eL RAGOVO (4)

novice

29. januar, KS Majde Šilc
 VABILO - meritve krvnega tlaka in holesterola
20. januar, KS Majde Šilc
 PRENOVA CESTE - JAKČEVA in RAGOVSKA  ULICA

PRENOVA CESTE - JAKČEVA in RAGOVSKA ULICA

V teku so priprave na obsežno prenovo / razširitev ceste med krožiščem na Kandijski c. in mostom v Ločni.

več >

20. januar, KS Majde Šilc
 Podiranje razpadajočih garaž se nadaljuje

Podiranje razpadajočih garaž se nadaljuje

Padle so še tri razpadajoče garaže pri bloku Jakčeva ulica 3

več >

20. januar, KS Majde Šilc
 PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠMIHEL

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠMIHEL

POROČILO O DELU DRUŠTVA V LETU 2023

več >

24. december, KS Majde Šilc
 VOŠČILO

VOŠČILO

Ujemite letu 2024 veliko sreče, bodite zdravi, veseli in srečujte dobre ljudi

več >

27. oktober, KS Majde Šilc
 RAGOV LOG, GOZD Z DUŠO

RAGOV LOG, GOZD Z DUŠO

Nov športni park z napravami za telesno vadbo na prostem v Ragovem logu

več >

23. oktober, KS Majde Šilc
 Meritve krvnega tlaka in holesterola
23. oktober, KS Majde Šilc
 VABILO NA OTVORITEV VADBIŠČA RAGOV LOG
15. oktober, KS Majde Šilc
 RAGOVO - NOV DEFRIBILATOR
08. oktober, KS Majde Šilc
 OBVESTILO ZA KRAJANE

OBVESTILO ZA KRAJANE

V ponedeljek, 9.10.2023, se bodo začela dela na Ul. Marjana Kozine

več >