zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 10. seje Sveta KS Podgrad

datum: 16. 12. 2021

Zapisnik 10. seje Sveta KS Podgrad, ki je bila 7.12.2021

 

KS PODGRAD

Podgrad 38

8000 NOVO MESTO

 

Zapisnik 10. seje Sveta KS Podgrad                            

 

Datum: 7. 12. 2021

Kraj: prostor KS - Gasilski dom Pograd

Čas: 18.00 – 19.30

Prisotni: Marjan Erpe, Marko Sekula, Toni Drab, Verica Turk, Jože Cimermančič

Opravičil se je: Tomaž Robek

Sejo je vodil predsednik Sveta KS Podgrad Marjan Erpe.

 

Dnevni red:

1. Pregled zapisnika 9. seje Sveta KS Podgrad

2. Pregled aktivnosti v letu 2021

3. Predlogi za plan aktivnosti za leto 2022

 

 

Dnevni red seje je bil soglasno sprejet, nanj ni bilo pripomb.

 

SKLEP 1: soglasno se potrdi dnevni red 10. seje Sveta KS Podgrad.

 

K 1. Točki

Zapisnik 9. seje Sveta KS Podgrad je bil pregledan, potrjen in je bil v celoti sprejet.

Sklepi so bili  realizirani.

 • Obračališče v Koncu: urejanje dokumentacije vodi Toni Drab, ureja se lastništvo parcel;

ekološki otok še ni urejen ( Toni D. se dogovori z g. Saškom iz Komunale)

SKLEP 2: soglasno se potrdi zapisnik 9. seje Sveta KS Podgrad.

 • izvedena so bila vzdrževalna dela prostorov gasilskega doma. Dela so dokončana.

 

KLEP 3: PGD Podgradu KS Podgrad kot souporabnik doma nakaže 2.000,00 € kot soudeležba pri pokrivanju obratovalnih stroškov doma in investicijskega vzdrževanja

 

 

K 2. Točki

Pregled aktivnosti v letu 2021

 • ZAKLJUČILI SMO:
 • Obnovljene so bile zlomljene keramične ploščice pred poslovilno vežico v Podgradu
 • izvedeno beljenje in generalno čiščenje prostorov podgrajske poslovilne vežice
 •  

  SKLEP 4 : zbere se ponudbe za nabavo vozička za žarne pokope

   

 • zaključena je bila sezona košnje na pokopališču v Podgradu
 • dokončano urejanje igrišča v Jurni vasi (nove table in obroči na košarkarskem igrišču)
 • preplastitev in razširitev cestišča v Koroški vasi
 • napeljava delov JR v Jurni vasi, Vinji vasi in Podgradu
 • dokončno je dogovorjena postavitev 2 defibrilatorjev ( Koroška vas, Jurna vas)
 • dobili smo odlok o upravljanje ŠRC v Podgradu - v teku kopicoa aktivnosti
 • ustanovili smo Društvo prostočasnih aktivnosti Mehovo
 • razposlane so položnice za grobnino
 • V TEKU UREDITVE:
 • urejanje pogojev za ureditev otroškega igrišča v Vinji vasi
 • urejanje zadnjih zemeljskih del na ŠRC v Podgradu
 • reševanje problematike postavljanja zabojnikov za smeti
 • aktivnosti za izgradnjo poslovilne vežice na Velikem Cerovcu
 • priprava projekta za premaknitev in ureditev ceste skozi Jurno vas ( priprava projekta na iniciativo krajanov in financiranja izven programov KS)
 •  

 • K 3. Točki
 •  

  Predlogi za plan aktivnosti za leto 2022

  • prijava na razpis MO Novo mesto za rekonstrukcijo in preplastitev ceste na relaciji od G2 105 do AP Koroška vas ( LC 295100).
  • prijava ureditve ovinka pri Vinji vasi ( ureditev dokumentacije za širitev ceste)
  • JR: v Jurni vasi dodatno še dve luči JR. Prijavi se ureditev JR na Pristavi.
  • Društvo prostočasnih dejavnosti: 1. seja upravnega odbora, oblikovanje delovnih skupin; na prvi seji bodo prisotni tudi vsi člani Sveta KS
  • oprema prostorov v gasilskem domu za odvijanje dejavnosti v sklopu KS ( oblikovanje projektne skupine za evidentiranje potreb, oblikovanje zamisli za namestitev opreme na prvem srečanju upravnega odbora Društva Mehovo)
  • ŠRC za katerega ima uradno skrbništvo KS Podgrad, se bodo aktivnosti za urejanje in upravljanje vodile  v sodelovanju z Društvom za prostočasne dejavnosti Podgrad         (urejanje površin športnega parka, organiziranje aktivnosti v okviru potreb in interesa krajanov)
  • dokončna ureditev igrišča Vinja vas ( dokumentacija, namestitev igral, ureditev površine).

   

  Podgrad, 8. 12. 2021 

                                                                                                                            Pripravila: Verica Turk                                                           

  novice

  16. september, KS Podgrad

  Zapisnik 13. seje Sveta KS Podgrad

  Zapisnik 13. seje Sveta KS Podgrad, ki je potekala 5.9.2022

  več >

  29. avgust, KS Podgrad

  Vabilo na 13. sejo Sveta KS Podgrad

  Vabilo na 13. sejo Sveta KS Podgrad, ki bo v ponedeljek, 5.9.2022

  več >

  28. avgust, KS Podgrad

  Zapisnik 12. seje Sveta KS Podgrad

  Zapisnik 12. seje Sveta KS Podgrad z datumom 30.5.2022

  več >

  28. maj, KS Podgrad

  Akcija barvanja šolske ograje

  Uspešna akcija je bila izpeljana na pobudo KS Podgrad in vodstva POŠ Podgrad.

  več >

  27. maj, KS Podgrad

  Vabilo na 12. sejo Sveta KS Podgrad

  Vabilo za 12. sejo sveta KS Podgrad, ki bo v ponedeljek, 30. 5. 2022 ob 19.00 na sedežu KS v prostorih Gasilskega doma, Podgrad 38.

  več >

  24. marec, KS Podgrad

  Čistilna akcija Očistimo sosesko

  V soboto, 26. marca 2022, bo po krajevnih skupnostih Mestne občine Novo mesto stekla čistilna akcija Očistimo sosesko. K sodelovanju smo vabljene vse krajevne skupnosti z namenom, da tudi letos poskrbimo za urejeno sosesko, parke in sprehajalne poti, občani pa s skupnimi močmi pripomoremo k urejeni okolici.

  več >

  08. marec, KS Podgrad

  Zapisnik 11. seje Sveta KS Podgrad

  Zapisnik 11. seje Sveta KS Podgrad, ki je bila 24.2.2022

  več >

  19. februar, KS Podgrad

  Vabilo na 11. sejo Sveta KS Podgrad

  Vabilo na 11. sejo Sveta KS Podgrad, ki bo v četrtek, 24.2.2022, ob 18.00

  več >

  17. januar, KS Podgrad

  Ustanovitev društva Mehovo

  Društvo Mehovo je bilo ustanovljeno 8. decembra 2021 v okviru krajevne skupnosti Podgrad. Društvo je bilo ustanovljeno z namenom povezovanja prebivalcev ob uresničevanju skupnih interesov s ciljem izboljšanja kvalitete življenja in življenjskega okolja. Predsednik društva je Marjan Erpe. Podpredsednica društva Ana Tisov je poslala krajanom ...

  več >

  24. december, KS Podgrad

  Voščilnica krajanom KS Podgrad

  NAJ BO NOVO LETO: Leto upov in pričakovanj, novosti in sprememb, velikih dogodkov in novih začetkov. Naj se Vam izpolnijo vsa pričakovanja, naj bodo začetki prijetni, naj jih bo čim več in naj Vam prinesejo mnogo osebnega zadovoljstva.

  več >