zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 11. seje Sveta KS Podgrad

datum: 08. 03. 2022

Zapisnik 11. seje Sveta KS Podgrad, ki je bila 24.2.2022

 

KS PODGRAD

Podgrad 38

8000 NOVO MESTO

 

Zapisnik 11. seje Sveta KS Podgrad                            

 

Datum: 24. 2. 2022

Kraj: prostor KS - Gasilski dom Pograd

Čas: 18.00 – 19.15

Prisotni: Marjan Erpe, Toni Drab, Verica Turk, Jože Cimermančič

Opravičil se je: Tomaž Robek

Odsoten: Marko Sekula

Sejo je vodil predsednik Sveta KS Podgrad Marjan Erpe.

 

Dnevni red:

1. Pregled zapisnika 10. seje Sveta KS Podgrad

2. Pregled aktivnosti v tekočem obdobju

3. Predlogi, pobude, mnenja

 

 

Dnevni red seje je bil soglasno sprejet, nanj ni bilo pripomb.

 

SKLEP 1: soglasno se potrdi dnevni red 11. seje Sveta KS Podgrad.

 

K 1. Točki

Zapisnik 10. seje Sveta KS Podgrad je bil pregledan, potrjen in je bil v celoti sprejet.

SKLEP 2: soglasno se potrdi zapisnik 10. seje Sveta KS Podgrad.

 • Sklep, da se izvede nakazilo PGD Podgrad za namen pokrivanja stroškov adaptacije in vzdrževalnih del ni bil realiziran in se prenese na poznejši čas, ko bomo imeli pogoje za pridobivanje sredstev za te prostore
 • sklep, da se zbere se ponudbe za nabavo vozička za žarne pokope ni bil še realiziran; izbira se ponudnika za nabavo
 • Javna razsvetljava: prijava projekta za naselje Pristava, zaključek v Vinji vasi in Podgradu.

 

K 2.Točki

Pregled aktivnosti v tekočem obdobju:

 • v sodelovanju s šolo se pripravlja urejanje šolske ograje; postavitev ograje okoli igrišča, vzdrževalna dela na kovani ograji pred šolo se izvedejo v okviru pomladanske akcije urejanja okolja v mesecu aprilu
 • vzdrževanje cest v KS  je minimalno;  pozvali bomo Strokovne službe MO NM, da se izvajalec vzdrževanja loti bolj angažirano, dosledno
 • poslovilna vežica na Cerovcu: izveden je bil delni zbor krajanov vasi Mali in Veliki Cerovec in Iglenik.
 • SKLEP : svet KS Podgrad organizira sestanek z gradbenim odborom, ki je bil izvoljen na zboru krajanov teh vasi, na katerem se bo oblikoval dogovor o načinu financiranja izgradnje poslovilne vežice na Velikem Cerovcu. Predlog sveta KS je, da del stroškov poravnajo lastniki grobnih polj in gospodinjstva Velikega in Malega Cerovca pri izgradnji – 300,00 €/gospodinjstvo ali uporabnika grobnega polja, ostalo pa MO NM. KS  zagotovi letno amortizacijo po izgradnji vežice v amortizacijski dobi vežice.

   

  K 3.Točki

  Predlogi, pobude, mnenja

  • oznake za hidrante ob cesti so v slabem stanju oz. jih ni več. Ponovno bomo pozvali Komunalo, da pregleda dejansko stanje na terenu  in popravi vse oznake za hidrante v celotni KS
  • ureditev ekološkega otoka v Koncu;  še ni ustrezna podloga za zabojnike,  zato je potebno pozvati g. Tomažina, ker je to v okviru urejanja dela  cestišča.

   

  Podgrad, 25. 2. 2022                                                                                                                  

                                                                                                                            Pripravila: Verica Turk                                                            

  novice

  16. september, KS Podgrad

  Zapisnik 13. seje Sveta KS Podgrad

  Zapisnik 13. seje Sveta KS Podgrad, ki je potekala 5.9.2022

  več >

  29. avgust, KS Podgrad

  Vabilo na 13. sejo Sveta KS Podgrad

  Vabilo na 13. sejo Sveta KS Podgrad, ki bo v ponedeljek, 5.9.2022

  več >

  28. avgust, KS Podgrad

  Zapisnik 12. seje Sveta KS Podgrad

  Zapisnik 12. seje Sveta KS Podgrad z datumom 30.5.2022

  več >

  28. maj, KS Podgrad

  Akcija barvanja šolske ograje

  Uspešna akcija je bila izpeljana na pobudo KS Podgrad in vodstva POŠ Podgrad.

  več >

  27. maj, KS Podgrad

  Vabilo na 12. sejo Sveta KS Podgrad

  Vabilo za 12. sejo sveta KS Podgrad, ki bo v ponedeljek, 30. 5. 2022 ob 19.00 na sedežu KS v prostorih Gasilskega doma, Podgrad 38.

  več >

  24. marec, KS Podgrad

  Čistilna akcija Očistimo sosesko

  V soboto, 26. marca 2022, bo po krajevnih skupnostih Mestne občine Novo mesto stekla čistilna akcija Očistimo sosesko. K sodelovanju smo vabljene vse krajevne skupnosti z namenom, da tudi letos poskrbimo za urejeno sosesko, parke in sprehajalne poti, občani pa s skupnimi močmi pripomoremo k urejeni okolici.

  več >

  08. marec, KS Podgrad

  Zapisnik 11. seje Sveta KS Podgrad

  Zapisnik 11. seje Sveta KS Podgrad, ki je bila 24.2.2022

  več >

  19. februar, KS Podgrad

  Vabilo na 11. sejo Sveta KS Podgrad

  Vabilo na 11. sejo Sveta KS Podgrad, ki bo v četrtek, 24.2.2022, ob 18.00

  več >

  17. januar, KS Podgrad

  Ustanovitev društva Mehovo

  Društvo Mehovo je bilo ustanovljeno 8. decembra 2021 v okviru krajevne skupnosti Podgrad. Društvo je bilo ustanovljeno z namenom povezovanja prebivalcev ob uresničevanju skupnih interesov s ciljem izboljšanja kvalitete življenja in življenjskega okolja. Predsednik društva je Marjan Erpe. Podpredsednica društva Ana Tisov je poslala krajanom ...

  več >

  24. december, KS Podgrad

  Voščilnica krajanom KS Podgrad

  NAJ BO NOVO LETO: Leto upov in pričakovanj, novosti in sprememb, velikih dogodkov in novih začetkov. Naj se Vam izpolnijo vsa pričakovanja, naj bodo začetki prijetni, naj jih bo čim več in naj Vam prinesejo mnogo osebnega zadovoljstva.

  več >