Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za osnovno šolo in vrtec Drska v Novem mestu

Status: veljaven

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nanašajo na:
– zmanjšanje površine šolske zgradbe za 2000 m2, 
– spremembe pri ureditvah spremljajočih športnih objektov in površin ter zunanjih ureditev ob šolskem kompleksu, 
– gradnjo zaklonišča v kompleksu šolskega objekta in 
– delne spremembe pogojev za prometno in komunalno ter drugo ureditev območja.

Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za osnovno šolo in vrtec Drska v Novem mestu

Uradni list RS, št. 79/00.


Predpis, na katerega dani predpis vpliva:

  1. Odlok o zazidalnem načrtu za osnovno šolo in vrtec Drska v Novem mestu,  Uradni list RS, št. 20/94.

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto.

Datoteke

nazaj