Zazidalni načrt za osnovno šolo in vrtec Drska v Novem mestu

Zadnja sprememba: 04. 07. 2013

Status: veljaven

Območje zazidalnega načrta je namenjeno izgradnji šolske stavbe, vrtca, šolskemu dvorišču z igrišči, gospodarskemu dvorišču, vozno prometnim površinam, peš površinam, zelenim površinam ter izgradnji vseh potrebnih komunalnih naprav.

Zasnova oblikovanja in razmestitve posameznih stavb šole in vrtca ter spremljajočih športnih objektov in površin temelji na rešitvi, izbrani na javnem anonimnem urbanistično-arhitektonskem natečaju ter idejnem projektu šole in vrtca, ki ga je izdelal avtor natečajne rešitve.

Odlok o zazidalnem načrtu za osnovno šolo in vrtec Drska v Novem mestu

Uradni list RS, št. 20/94, 79/00.


Predpis, ki spreminja dani predpis:

  1. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za osnovno šolo in vrtec Drska v Novem mestu, Uradni list RS, št. 79/00;
  2. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za obvoznico Šmihel, Dolenjski uradni list, št. 29/19.

Gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

nazaj