Zazidalni načrt Zabrezje

Status: razveljavljen

V zazidalnem načrtu Zabrezje se rešuje kompleks snemalnega studia s pripadajočim manipulacijskim prostorom ter stanovanjske hiše. Z novimi ureditvami je predlagana pozidava in delitev površin po namembnostih:

– pozidane površine: območje studia, stanovanjske hiše in podzemne garaže,

– utrjene površine: dovozi, manipulacijske površine in parkirišča in peš poti,

– zelene površine: gozd urejen kot park in zelenice

Odlok o zazidalnem načrtu Zabrezje

Uradni list RS, št. 81/1997 in Dolenjski uradni list, št. 16/22 - OPN MONM.


Predpis, ki dani predpis razveljavlja:

  • Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (OPN MONM) - z dnem 29. 7. 2022

 

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

 

Datoteke

nazaj