zemljevid krajevnih skupnosti

Javni poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN Tisk Šepic ob Straški cesti

datum: 24. 08. 2021

Pred sprejetjem odločitve o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Tisk Šepic ob Straški cesti (OPPN) je Mestna občina Novo mesto na podlagi 108. in 118. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) pripravila predlog izhodišč za pripravo OPPN, v katerih je opredeljen zlasti namen priprave OPPN in ključni vsebinski predlogi.

 

Predlog izhodišč je javno objavljen v času od 26. 8. 2021 do vključno 10. 9. 2021, in sicer:

na prostorskem portalu Mestne občine Novo mesto

- v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, I. nadstropje (Urad za prostor in razvoj).

Javna predstavitev predloga izhodišč bo v ponedeljek, 30. 8. 2021 ob 15. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž), I. nadstropje. Na javni predstavitvi bodo predstavniki Mestne občine Novo mesto in izdelovalci OPPN prisotnim na voljo za morebitna dodatna pojasnila.

Na predlog izhodišč lahko zainteresirana javnost, nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci urejanja prostora v času objave gradiva podajo pripombe in predloge, ki bodo prispevali h končnemu oblikovanju izhodišč. Pripombe in predloge se lahko poda na naslednje načine:

  • po pošti na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
  • po elektronski pošti na naslov mestna.obcina@novomesto.si,
  • v knjigo pripomb in predlogov v prostorih občine, Seidlova cesta 1, I. nadstropje,
  • ustno na zapisnik na javni predstavitvi.

Po dokončnem oblikovanju izhodišč se postopek priprave OPPN začne s sklepom o pripravi OPPN, s katerim se tudi potrdijo izhodišča ter se nadaljuje z osnutkom OPPN in drugimi nadaljnjimi fazami, vključno z javno razgrnitvijo OPPN.

 

Podrobnosti se nahajajo v priponki. 

PozivJavnosti_oblikovanjeIzhodisc_TiskSepic.pdf

novice

27. oktober, KS Bršljin
23. maj, KS Bršljin

3 Seja sveta KS Bršljin 2022

Obravnava tekoče problematike in potrditev investicij za leto 2022

več >

28. marec, KS Bršljin
08. oktober, KS Bršljin

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE NOVO MESTO (SD OPN 2) IN OKOLJSKEGA POROČILA 2 ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZA OPN MONM

V petek, 15. 10. 2021, se pričenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., ...

več >

06. oktober, KS Bršljin

Zbor krajanov Lastovč

Zbor je bil sklican zaradi problematike v naselju

več >

27. september, KS Bršljin
27. september, KS Bršljin
27. september, KS Bršljin
27. september, KS Bršljin
24. avgust, KS Bršljin

Javni poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN Tisk Šepic ob Straški cesti

Pred sprejetjem odločitve o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Tisk Šepic ob Straški cesti (OPPN) je Mestna občina Novo mesto na podlagi 108. in 118. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) pripravila predlog izhodišč za pripravo OPPN, v katerih je opredeljen zlasti namen priprave OPPN in ključni vsebinski predlogi.

več >