zemljevid krajevnih skupnosti

VABILO NA ZBOR KRAJANOV

datum: 08. 04. 2018

14. 4. 2018 bo ob 18. uri v gasilskem domu v Brusnicah zbor krajanov KS Brusnice.

Na zbor krajanov so povabljeni:

-  župan Mestne občine Novo mesto, gospod Gregor Macedoni,

- direktor podjetja Cerod d. o.o., gospod Albin Kregar,

- in predstavnik podjetja Gradnje d.o.o. Boštajn, gospod Uroš Povše.

 

Glede na seznam povabljenih pričakujemo, da bo potekala konstruktivna razprava,

zato pripravite morebitna vprašanja ali pa jih pošljite na elektronski naslov: ks.brusnice@novomesto.si.

 

Kot je bilo predstavljeno že v zloženki vseeno ponovimo večje investicije v 2018 za KS Brusnice:

- obnova igral pri OŠ Brusnice

- dokončanje ceste skozi Kavce

- obnova ceste Ratež - mimo gasilskega doma

- obnova ceste Ratež - Sela pri Ratežu (Golob, Luzar, novo naselje)

- projekt sprehajalna pot Brusnice - Ratež

- projekt Ratež - Gumberk

- sanacija ceste Brusnice - Bendje

- sanacija ceste Kavce

- nadaljevanje razmer vaških poti

- ureditev odvodnjavanja ter izgradnja poljske poti v Gor. Suhadolu

- športno igrišče Trace - Dol.Suhadol (pomoč pri dokončanju objekta).

              

                                                          Vabljeni.

 

novice

08. oktober, KS Brusnice

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE NOVO MESTO (SD OPN 2) IN OKOLJSKEGA POROČILA 2 ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZA OPN MONM

V petek, 15. 10. 2021, se pričenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., ...

več >

24. junij, KS Brusnice

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta Brusnice (SD OLN 2)

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta Brusnice (SD OLN 2) se nahaja v priponki.

več >

29. april, KS Brusnice
09. april, KS Brusnice

ZAPISNIKI SEJ

Objava zapisnikov Sveta KS Brusnice v mandatnem obdobju 2018 do 2022

več >

08. november, KS Brusnice
31. maj, KS Brusnice

OBISK GODBE V BRUSNICAH

V soboto, 2. 6. 2018, nas bo v okviru 190-letnice novomeške godbe v Brusnicah obiskala Godba Trebnje.

več >

08. april, KS Brusnice

VABILO NA ZBOR KRAJANOV

14. 4. 2018 bo ob 18. uri v gasilskem domu v Brusnicah zbor krajanov KS Brusnice.

več >

05. april, KS Brusnice

IGRE KRAJEVNIH SKUPNOSTI V MO NOVO MESTO 2018

Športne igre bodo potekale 26. 5. 2018 v Športnem parku Prečna.

več >