zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 28.sestanka sveta KS uršna sela

datum: 10. 10. 2018

Na sestanku sveta KS Uršna sela, ki je bil dne ,10.20.2018, v prostorih gasilskega doma na Uršnih selih se je razpravljalo o izvedenih projektih in bližajočih lokalnih volitvah

ki je bila dne 10.10.2018 ob 19.00 uri v prostorih gasilskega doma na Uršnih selih.

 

 

Prisotni člani sveta KS: Milivoje Golić, Ladi Rauh,  Luka Žagar, Franci Povše, Zora Klobučar

 

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

  1. Potrditev zapisnika št.27
  2. Lokalne volitve za svet KS
  3. Potek investicij
  4. Razno

 

Sejo je vodil predsednik sveta KS Milivoje Golić.

 

Uvodoma se je predsednik zahvalil vsem članom sveta za sodelovanje v tem mandatu, saj je bila to zadnja redna seja pred lokalnimi volitvami. Omenil je glavne pridobitve v zadnjih štirih letih, kot so: pričetek obnove zadružnega doma, izgradnja javne razsvetljave, ureditev otroškega igrišča, odkupljen prostor za parkirišče pri pokopališču itd. Seveda pa je ostalo še kar nekaj stvari, ki jih bo potrebno urediti v prihodnje.

 

Ad 1.)  Potrditev zapisnika št. 27

 

Na zapisnik, ki so ga člani sveta predhodno prejeli po elektronski pošti ni bilo pripomb in je bil kot tak sprejet. Planirani pohod v začetku septembra je uspel, konec minulega meseca je bila izpeljana tudi tradicionalna košnja na Makutah.

 

Ad 2.) Lokalne volitve za svet KS  

 

Predsednik je prisotne seznanil, da je zadnji rok za oddajo kandidatur  za volitve članov sveta KS občinski volilni komisiji 18.10.2018. Povedal je, da je v minulih dneh že prejel nekaj soglasij krajanov za kandidaturo za svet KS. Dogovorili smo se, da člani sedanjega sveta KS razmislimo o svojem ponovnem kandidiranju in  oddamo soglasja predsedniku do ponedeljka 15.10.2018.

V tem mesecu bodo potekale tudi predstavitve kandidatov za župana in list kandidatov za člane občinskega sveta. Za prihodnji teden so svojo predstavitev že najavili predstavniki DESUSA, za zadnji teden oktobra pa sedanji župan g. Macedoni.

 

 

Ad 3.)  Potek investicij

 

Predsednik je podal informacije o poteku investicij v letošnjem letu.

Pri izgradnji podpornega zidu za parkirišče ob pokopališču so nastala dodatna dela, saj je bilo zaradi neravnega terena potrebno zid podaljšati; porabljeno je bilo tudi več delovnih ur za ravnanje terena. Vrednost del znaša okrog 16.000,00 €. S strani občine imamo zagotovljenih ca. 8000,00 €, ostalo pa  bo šlo iz naših sredstev. Trenutno ostaja prostor pripravljen za zasip in se čaka na primeren material. Preverili bomo možnost nabave gramoza, da bi letos uredili parkirišče za vsaj nekaj avtomobilov.

Na balinišču se bo zgradila kompletna konstrukcija za strop, kar bo po sedanji oceni znašalo ca. 4.700,00€. To je nekaj več, kot je bilo v začetku planiranih sredstev, vendar imamo od MO zagotovljeno sofinanciranje v višini 70%, ostalo pa bo pokrila KS.

Pri obnovi zadružnega doma stvari stojijo. Popis del je bil narejen in sredstva za 2.fazo so bila zagotovljena, vendar javni razpis še vedno ni izpeljan. Kaže, da v letošnjem letu ne bo kaj dosti narejeno in smo zaradi tega nekoliko nejevoljni, ker smo v KS bili prepričani, da bomo pravočasno dokončali ta del projekta.

 

Za prihodnji mandat še vedno ostaja odprto veliko projektov: zadružni dom, vodovod, kanalizacija oz gradnja malih čistilnih naprav, športno igrišče, ureditev oz. označitev avtobusnih postajališč  itd….

 

Ad 5) Razno

 

Pod točko razno so bile obravnavane še naslednje zadeve:

 

  • Sedanje športno igrišče je v zelo slabem stanju in ni več primerno za športne igre. Kot je bilo že na prejšnjem sestanku dogovorjeno, bo ena od prednostnih nalog v prihodnjem letu ureditev le-tega.
  • Dobili smo pritožbo nekaterih krajanov zaradi glasnosti na balinišču, kadar se v njem odvijajo razni dogodki oz. praznovanja. KS najemnikom prostora svetuje, da naj z dogodkom seznanijo najbližje sosede in se držijo pravil o javnem redu in miru.
  • V minulem tednu so si predstavniki sveta KS ogledali prostor za novi ekološki kotiček na Ljubnu, saj je stanje sedanjega porazno. Kotiček bo pomaknjen malo višje od obstoječega. S podjetjem Komunala je dogovorjeno, da bo poskrbelo za podstavke in dodatne zabojnike.
  • Tajnica je poročala, da se gradivo za časopis že zbira, za začetek novembra je planiran sestanek uredniškega odbora.
  • Gradnja optičnega omrežja na našem območju se bo nadaljevala tudi v prihodnjem letu. Vsi zainteresirani lahko na spletni strani MO (projekt RUNE) preverijo, kje je priključek že možen oz, kje se bo še gradilo.

 

 

 

Seja je bila končana ob 20.00  uri.

 

 

Zapisala: Zora Klobučar

novice

27. december, KS Uršna sela

Božično-novoletni konceret

Še eden v nizu uspešno izvedenih božično-novoletnih koncertov v uršenski cerkvi

več >

15. december, KS Uršna sela

Erasmus in srečanje starostnikov

Nastop Kronc na Mednarodnem projektu ERASMUS in srečanju starostnikov Uršnih sel

več >

11. december, KS Uršna sela

Zapisnik 7.sestanka sveta KS Uršna sela

Svet KS Uršna sela je na sestanku , ki je bil 11.12.2019, na domačiji Dušana Žagarja Vaška cesta 121 Uršna sela, sprejel sklep o višin grobnin na pokopališču Uršna sela za leto 2020

več >

08. november, KS Uršna sela

Sestanek 6.seje sveta KS Uršna sela

Člani sveta KS Uršna sela so na svoji 6.redni seji razpravljali o izvedenih investicijah v letu 2019 in predlogu za oblikovanje grobnin v letu 2020.

več >

07. november, KS Uršna sela

Vabilo na sejo sveta KS

Sestanek sveta KS Uršna sela bo v petek, 08.11.2019, ob 18.00 uri v prostorih gasilskega doma na Uršnih selih.

več >

02. november, KS Uršna sela

Kronce v Šmarjeti in Ruperč Vrhu

Uršenske KRONCE sodelovale na Reviji pevskih zborov v Šmarjeti in žalni slovesnosti na Ruperč Vrhu.

več >

03. oktober, KS Uršna sela

KRONCE IN MALI UMETNIKI v šoli Birčna vas

V okviru praznovanj ob 29-letnici Dnevov evropske kulturne dediščine, se v Sloveniji izvaja projekt „ Zapojmo v nov dan „ Osnovna šola Šmihel, Podružnica Birčna vas je z učenci od 1. do 5. razreda v ta namen pripravila pestro predstavitev pesmi in plesov, v četrtek 3.oktobra 2019 v prostorih podružnične šole

več >

28. avgust, KS Uršna sela

Zapisnik 5.seje sveta KS Uršna sela

Na 5.seji sveta KS Uršn a sela, ki je bila, 28.08.2019,s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih gasilskega doma na Uršnih selih so obravnavana naslednja vprašanja: 1. Potrditev zapisnika št. 4 2. Pohod na Seč 3. Grobnina za leto 2020 4. Razno

več >

19. julij, KS Uršna sela

Otroške delavnic na Uršnih selih

Na Uršnih selih že nekaj let uspešno potekajo delavnice za predšolske in šoloobvezne otroke

več >

01. julij, KS Uršna sela

INTENZIVNE VAJE KRONC

Kronce organizirale intenzivne vaje v Kranjski Gori in popestrile 90.letnico delovanja PGD Uršna sela

več >