zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 3.sestanka sveta KS Uršna sela

datum: 05. 04. 2019

Člani sveta KS Uršna sela na svoji 3.seji razpravljali o investicijah v cestno infrastrukturo in javno razsvetljavo za obdobje 2020-2022 in športnih igrah KS MO Novo mesto

Prisotni člani sveta KS: Milivoje Golić, Ladi Rauh, Marjana Kulovec in Zora Klobučar

 

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

  1. Potrditev zapisnika št. 2
  2. Predlogi za preplastitev cest in izgradnjo javne razsvetljave za obdobje 2020-2022
  3. Predstavitev programa RuNe
  4. Športne igre KS v MO Novo mesto
  5. Razno

 

Sejo je vodil predsednik sveta KS Milivoje Golić.  

 

Ad 1.)  Potrditev zapisnika št. 2

 

Na zapisnik 2. seje, ki so ga vsi člani sveta predhodno prejeli po elektronski pošti, ni bilo pripomb in je bil kot tak potrjen.

 

Ad 2.)  Predlogi za preplastitev cest in izgradnjo javne razsvetljave za obdobje 2020-2022

 

Predsednik je uvodoma povedal, da je do 15. aprila 2019 potrebno na MO dostaviti predloge za preplastitev cest in javne razsvetljave za obdobje 2020-2022. Za vsako leto se lahko predlaga po eno cesto in eno traso javne razsvetljave.

 

Sledila je razprava, po kateri so bili sprejeti naslednji predlogi:

  • Izgradnja javne razsvetljave:

2020  na Lazih

2021 na Makutah

2022 na Vaški cesti proti Lazam

  • Preplastitev oz. asfaltiranje cest:

2020 cesta proti Travnem Dolu

2021 cesta na Ljuben (od križišča pri Ravbarjevih proti Sv. Vidu)

2022 za to leto se potrebe še pregledajo in določimo v prihodnjem tednu

 

Sprejet je bil tudi sklep, da na MO naslovimo zahtevo za popravilo ceste (navoz gramoza)  v Ljubnu pod vinogradi v smeri proti Birčni vasi. Zaradi  predvidene trase vodovoda asfaltiranje te ceste pred tem ni predvideno.

Ad 3) Predstavitev programa RuNe

 

Predsednik je poročal, da je bil v preteklem tednu na predstavitvi projekta RuNe. Cilj projekta je izgraditev odprtega optičnega omrežja na tistih področjih, kjer ni bil izkazan komercialni interes.  Z gradnjo se bo pričelo v mesecu juniju, potreben pa je vsaj  25% interes v naselju oz. krajevni skupnosti in udeležba v višini 150,00 € po priključku.  Več informacij je dostopnih na njihovi spletni strani, organizirali pa bodo tudi delavnice.

Kot kaže, program RuNe za nas ne bo aktualen, saj je za področje naše KS večji del omrežja že izgradilo podjetje Telekom, izrazili pa so tudi že interes za preostali del.

 

Ad 4) Športne igre KS v MO Novo mesto

 

Letos bo v MO Novo mesto potekala 2. olimpijada KS in sicer 18. maja 2019. Organizator bo  KS Drska.

Predsednik je povedal, da je v skladu s sklepom prejšnje seje na sestanek povabil Luko Žagarja in mu ponudil vodenja ekipe na olimpijadi. Luka je ponudbo sprejel, se pa sestanka zaradi drugih obveznosti ni mogel udeležiti.

Tekmovanja bodo v različnih disciplinah – obvestilo je objavljeno tudi na spletni strani KS v MO Novo mesto. Prijavnice je potrebno dostaviti do 20. aprila 2019.

 

Ad 5) Razno

 

Pod to točko so bile obravnavane še naslednje zadeve:

 

  • Na zadnjem sestanku na MO je predsednik izpostavil pobudo o ponovni spremembi projekta obnove zadružnega doma in preučitvi možnosti izgradnje oddelka za varstvo starejših. Odgovor občine je bil, da tega nimajo predvidenega in da je postopek obnove po zadnjem projektu že stekel. V kolikor pa bi imeli mi sami investitorja, pa so spremembo pripravljeni podpreti.

 

Prejeli smo odločbo za odobritev vseh prijavljenih investicij (zadružni dom, javna razsvetljava do igrišča, cesta na Ljubnu, parkirišče pri mrliški vežici), ki bodo s strani MO sofinanciranje v višini 70%.

 

Direkcija za ceste v sodelovanju z MO pripravlja dokumentacijo za označevanje avtobusnih postajališč na Uršnih selih. Izvedba na terenu je predvidena za mesec maj 2019.

 

V soboto, 23. marca smo v sklopu velike čistilne akcije krajevnih skupnosti MONM tudi v naši KS izvedli čistilno akcijo. Akcija je dobro uspela in tako kot vsako leto, se tudi letos lahko pohvalimo z odlično udeležbo krajanov.

 

Seja je bila končana ob 20.30 uri.

 

 

Zapisala: Zora Klobučar

novice

04. junij, KS Uršna sela

Zapisnik 9.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku, ki je bil 04.06.2020 razpravljali tudi o varnosti situaciji v KS Uršna sela in investicijah, ki so v teku.

več >

07. maj, KS Uršna sela

Obnova zadružnega doma

Obnova zadružnega doma poteka po načrtih, prav tako tudi izgradnja šestih novih stanovanj znotraj zadružnega doma.

več >

11. april, KS Uršna sela

Gradnja odprtega optičnega omrežja RUNE

Obveščamo vas, da se bo na našem območju začela gradnja odprtega optičnega omrežja RUNE, ki bo omogočilo priključitev na prvi optični priključek.

več >

11. februar, KS Uršna sela

Zapisnik 8. sestanka sveta KS Uršna sela

Na svoji 8.seji, ki je bila dne , 11.02.2020, v gasilskem domu je svet KS razpravljal o planiranih investicijah v KS za leto 2020.

več >

08. februar, KS Uršna sela

Kronce z domačimi upokojenci

V soboto, 8. februarja 2020 je Društvo upokojencev Uršna sela sklicalo svoj letni občni zbor v gasilskem domu na Uršnih selih.

več >

27. december, KS Uršna sela

Božično-novoletni konceret

Še eden v nizu uspešno izvedenih božično-novoletnih koncertov v uršenski cerkvi

več >

15. december, KS Uršna sela

Erasmus in srečanje starostnikov

Nastop Kronc na Mednarodnem projektu ERASMUS in srečanju starostnikov Uršnih sel

več >

11. december, KS Uršna sela

Zapisnik 7.sestanka sveta KS Uršna sela

Svet KS Uršna sela je na sestanku , ki je bil 11.12.2019, na domačiji Dušana Žagarja Vaška cesta 121 Uršna sela, sprejel sklep o višin grobnin na pokopališču Uršna sela za leto 2020

več >

08. november, KS Uršna sela

Sestanek 6.seje sveta KS Uršna sela

Člani sveta KS Uršna sela so na svoji 6.redni seji razpravljali o izvedenih investicijah v letu 2019 in predlogu za oblikovanje grobnin v letu 2020.

več >

07. november, KS Uršna sela

Vabilo na sejo sveta KS

Sestanek sveta KS Uršna sela bo v petek, 08.11.2019, ob 18.00 uri v prostorih gasilskega doma na Uršnih selih.

več >