Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu

Status: veljaven

Območje zazidalnega načrta za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu se nahaja vzhodno od Belokranjske ceste v Žabji vasi, nasproti tovarne Revoz, in zahodno od stanovanjske soseske ob Knafeljčevi ulici. Območje urejanja je namenjeno poslovnim oskrbnim dejavnostim. Razdeljeno je na štiri ureditvene enote. Na predmetnem območju se danes nahajajo Mesni center, Bencinski servis Petrol, KZ Krka - Agroservis in Oskrbno nakupovalni center.

Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu (z Id. št. 1573) so posledica potreb podjetja  Panvita, Mestna industrija Radgona d. d. in se nanašajo na ureditveno enoto UE1, tako da se omogoči izvedba manjšega prizidka na vzhodni strani obstoječega objekta Mesni center s prilagoditvijo odprtih površin. Prizidek je načrtovan na zemljišču s parcelno številko 1357/1, k. o. 1482 Ragovo.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu

Dolenjski uradni list št. 25/2020.

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.


Predpis, na katerega dani predpis vpliva:

  1. Odlok o zazidalnem načrtu za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu, Uradni list RS, št. 55/02.

 

Datoteke

nazaj