Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Romsko naselje Šmihel

Zadnja sprememba: 04. 07. 2013

Status: veljaven

Ta odlok nadomešča Odlok o ureditvenem načrtu za Romsko naselje Šmihel (Uradni list RS, št. 35/02, 92/02 in 3/04).

Območje SDUN je velikosti 1.70 ha in je razdeljeno na ureditvene enote (UE):

UE1 – jugozahodni del območja SDUN – območje večstanovanjskega objekta,

UE2 – območje individualne stanovanjske gradnj,

UE3 – območje javnih površin.

Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta Romsko naselje Šmihel

Uradni list RS, št. 6/06.


Predpis, ki spreminja dani predpis:

  1. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za obvoznico Šmihel; Dolenjski uradni list, št. 29/19.

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto.

 

Datoteke

nazaj