Ureditveni načrt za pešpoti in kolesarske poti Novega mesta

Zadnja sprememba: 04. 07. 2013

Status: veljaven

Stran je v izdelavi.

Odlok o ureditvenem načrtu za pešpoti in kolesarske poti Novega mesta

Uradni list RS, št. 122/04

nazaj