zemljevid krajevnih skupnosti

Bliža se 2. Olimpijada krajevnih skupnosti. Vabljeni v ekipo KS Kandija-Grm!

datum: 11. 04. 2019

Krajevna skupnost Kandija-Grm sestavlja ekipe, ki bodo našo KS zastopale na Olimpijadi krajevnih skupnosti Novega mesta. Olimpijada bo v soboto, 18. 5. 2019, gostila jo bo KS Drska. Prijave zbiramo do srede, 17. 4. 2019.

Vabljeni vsi, ki si želite druženja in zabave. Predhodne prijave so obvezne, saj lahko za vsako disciplino prijavimo le po eno ekipo, v ekipi pa je lahko omejeno število tekmovalcev. Prijavite se na tina.cigler@gmail.com. Tekmujete lahko v več disciplinah, vendar pri tem obstaja tveganje pokrivanja terminov posameznih tekem. Če ekipe KS ali posameznika v roku 10 minut po predvidenem razporedu ne bo na prizorišču, bo tekmo brez boja dobil nasprotnik.

Vsak tekmovalec bo na olimpijadi dobil: 1 majico, 2x hrano, 2x pijačo (po izbiri). Vabljeni tudi kot moralna podpora oziroma navijači naših ekip.

Discipline za odrasle

 • košarka 3 x 3, en koš (moški – 3 igralci, 2 rezervi)
 • nogomet (moški – 5 igralcev, 2 rezervi)
 • balinanje (moški, ženske ali mešana ekipa – 3 igralci, 2 rezervi)
 • kegljanje (moški, ženske ali mešana ekipa – 4 igralci)
 • odbojka (moški, ženske ali mešana ekipa – 3 igralci, 2 rezervi)
 • badminton (moški, ženske – največ 2 igralca in 2 igralki)
 • namizni tenis (moški, ženske – največ 2 igralca in 2 igralki)
 • tenis (moški, ženske – največ 2 igralca in 2 igralki)
 • petanka (moški, ženske ali mešana ekipa – 3 igralci, 1 rezerva)
 • streljanje z zračno puško (moški, ženske ali mešana ekipa – 4 igralci, 1 rezerva)
 • šah (moški, ženske ali mešana ekipa – največ 2 igralca)
 • pikado (moški, ženske – obvezno 4 igralci)

Discipline za otroke (5 starostnih skupin – največ 3 otroci v vsaki starostni skupini)

 • tek 60 m
 • skok v daljino
 • met vortexa

Družabne igre

 • vlečenje vrvi (odrasli, mešana ekipa, 5 igralcev)
 • gasilske igre za otroke (otroci, mešana ekipa, 2 starostni skupini, 3 igralci/starostno skupino)
 • poligon za otroke (če bo dovolj prijav)

Vzporedne aktivnosti

 • pohod po Novem mestu
 • vožnja s splavom po reki Krki

Program je natančneje predstavljen na povezavi PROGRAM IGER
Za dodatne informacije lahko pokličete 041 636 404 (Tina Cigler).

Vabjeni!

 

novice

16. februar, KS Kandija - Grm

Stališča do pripomb na dopolnjen osnutek OPPN DOLB GG Novo mesto in Okoljsko poročilo za OPPN DOLB GG Novo mesto

V času javne razgrnitve je bilo javnosti omogočeno, da poda pripombe in predloge na javno razgrnjen dopolnjen osnutek OPPN DOLB GG Novo mesto in Okoljsko poročilo za OPPN DOLB GG Novo mesto. Občinska uprava je do prejetih pripomb in predlogov v sodelovanju z izdelovalci pripravila stališča.

več >

22. december, KS Kandija - Grm

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta DOLB GG Novo mesto in okoljskega poročila

Od 3. januarja 2024 do vključno 2. februarja 2023 bo potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta DOLB GG Novo mesto in okoljskega poročila. Podrobnosti glede javne razgrnitve, javne obravnave in načinu dajanja pripomb in predlogov so v priloženem javnem naznanilu.

več >

01. oktober, KS Kandija - Grm
 Prvi piknik KS Kandija-Grm

Prvi piknik KS Kandija-Grm

V soboto, 29. 9. 2023, smo se krajanke in krajani naše KS družili na našem 1. srečanju. Piknika se je udeležilo preko 200 udeležencev.

več >

05. junij, KS Kandija - Grm

Rezultati ankete o varnosti prometa v šolskem okolišu KS Kandija-Grm

KS Kandija-Grm sodeluje z MO Novo mesto s predlogi in pripombami na prometne ureditve na našem območju. V teku je več projektov na območju KS in naša obveza je vključevanje sveta KS v fazah priprave projektnih nalog za načrtovane projekte. Za uskladitev primernih in varnih šolskih poti ter prilagoditev željam lokalnih skupnosti potrebujemo ...

več >

22. maj, KS Kandija - Grm

Zapisnik 4. seje sveta KS Kandija-Grm

Svet KS Kandija-Grm se je v ponedeljek, 24. 4. 2023, sestal na svoji 4. seji.

več >

22. februar, KS Kandija - Grm

Zapisnik 3. seje sveta KS Kandija-Grm

Svet KS Kandija-Grm se je v ponedeljek, 6. februarja 2023, sestal na svoji 3. seji.

več >

25. januar, KS Kandija - Grm

NAGOVOR PREDSEDNICE KS KANDIJA-GRM

Spoštovane krajanke in krajani KS Kandija – Grm, 11. januarja 2023 je imel svojo prvo sejo novoizvoljeni svet naše krajevne skupnosti. Trem starim članom smo se pridružili štirje novi. Vsi se zavedamo odgovornosti, ki ste nam jo s številnimi podeljenimi glasovi dali krajani in trudili se bomo, da bomo upravičili vaše zaupanje. Staremu ...

več >

18. januar, KS Kandija - Grm

Poročilo o meritvah hitrosti na Mušičevi ulici

Prejeli smo poročilo o izvedenih meritvah hitrosti prometa na Mušičevi ulici.

več >

08. oktober, KS Kandija - Grm

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE NOVO MESTO (SD OPN 2) IN OKOLJSKEGA POROČILA 2 ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZA OPN MONM

V petek, 15. 10. 2021, se pričenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., ...

več >

11. april, KS Kandija - Grm

Bliža se 2. Olimpijada krajevnih skupnosti. Vabljeni v ekipo KS Kandija-Grm!

Krajevna skupnost Kandija-Grm sestavlja ekipe, ki bodo našo KS zastopale na Olimpijadi krajevnih skupnosti Novega mesta. Olimpijada bo v soboto, 18. 5. 2019, gostila jo bo KS Drska. Prijave zbiramo do srede, 17. 4. 2019.

več >