zemljevid krajevnih skupnosti

Rezultati ankete o varnosti prometa v šolskem okolišu KS Kandija-Grm

datum: 05. 06. 2023

KS Kandija-Grm sodeluje z MO Novo mesto s predlogi in pripombami na prometne ureditve na našem območju. V teku je več projektov na območju KS in naša obveza je vključevanje sveta KS v fazah priprave projektnih nalog za načrtovane projekte. Za uskladitev primernih in varnih šolskih poti ter prilagoditev željam lokalnih skupnosti potrebujemo podatke o navadah in potrebah staršev ter otrok, ki vsakodnevno uporabljajo dostope do šole, zato smo izvedli anketo.

Z zbranimi podatki namreč lažje pripomoremo k boljšim in usklajenim spremembam v prostoru ter splošnem zadovoljstvu prebivalstva. Kratko anketo smo preko OŠ Grm posredovali staršem otrok, ki obiskujejo šolo in s tem pridobili podatke za še boljše rešitve v dobro naših otrok in varnosti v prometu. Anketa se je izvajala v času od 19. 4. 2023 do 11. 5. 2023.

Iz ankete lahko zaključimo, da so splošni pogoji šolskega okoliša urbanemu okolju primerni in v večinskem deležu ustrezni, tako je varnost udeležencev v prometu zadovoljiva.

Opazno pa so izpostavljene posamezne neurejene in nevarne lokacije, ki jih je nujno potrebno urediti. Druga pereča tema je ureditev dostopa do šole s strani vseh udeležencev. Do sedaj na tem področju ni bilo ustrezno poskrbljeno, že izvedene intervencije in prenove pa v veliki meri niso izboljšali stanja, saj po mnenju anketirancev ne naslavljajo njihovih resničnih problemov. Potrebe za varna obračališča na strani šole in v bližini vhodov so jasno izražene, umiritev prometa tudi. Potrebno je ustrezno urediti stoječi promet stran od šolskih površin, se bolj ambiciozno in pilotno lotiti izboljšanja zunanjih igralnih ter zelenih površin ob šoli z minimaliziranjem vpliva prometnih ureditev na izobraževanje, urbano infrastrukturo pa pripeljati na višji nivo z modernejšimi principi urejanja.  

Splošno zadovoljivo stanje z manjšimi nevarnimi odseki pomeni, da z minimalnimi investicijami pridemo do veliko učinka, za kar se bomo v Svetu KS maksimalno angažirali.

Glede na izraženo mnenje o učinku okoliških površin na dejavnost šole pričakujemo, da se glavne prometnice temu primerno izvedejo, prednost pa nameni trajnostni obliki mobilnosti. Navezave prometnih tokov naj se izvede logično in varno z usmerjanjem prometa na glavno prometnico - Kandijsko cesto, mirujoči promet pa loči od površin šole. Zaradi dotrajanosti in starosti tega urbanega predela pričakujemo takojšnje etapno reševanje problemov.

Celotne izsledke ankete preberite na tej povezavi

novice

16. februar, KS Kandija - Grm

Stališča do pripomb na dopolnjen osnutek OPPN DOLB GG Novo mesto in Okoljsko poročilo za OPPN DOLB GG Novo mesto

V času javne razgrnitve je bilo javnosti omogočeno, da poda pripombe in predloge na javno razgrnjen dopolnjen osnutek OPPN DOLB GG Novo mesto in Okoljsko poročilo za OPPN DOLB GG Novo mesto. Občinska uprava je do prejetih pripomb in predlogov v sodelovanju z izdelovalci pripravila stališča.

več >

22. december, KS Kandija - Grm

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta DOLB GG Novo mesto in okoljskega poročila

Od 3. januarja 2024 do vključno 2. februarja 2023 bo potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta DOLB GG Novo mesto in okoljskega poročila. Podrobnosti glede javne razgrnitve, javne obravnave in načinu dajanja pripomb in predlogov so v priloženem javnem naznanilu.

več >

01. oktober, KS Kandija - Grm
 Prvi piknik KS Kandija-Grm

Prvi piknik KS Kandija-Grm

V soboto, 29. 9. 2023, smo se krajanke in krajani naše KS družili na našem 1. srečanju. Piknika se je udeležilo preko 200 udeležencev.

več >

05. junij, KS Kandija - Grm

Rezultati ankete o varnosti prometa v šolskem okolišu KS Kandija-Grm

KS Kandija-Grm sodeluje z MO Novo mesto s predlogi in pripombami na prometne ureditve na našem območju. V teku je več projektov na območju KS in naša obveza je vključevanje sveta KS v fazah priprave projektnih nalog za načrtovane projekte. Za uskladitev primernih in varnih šolskih poti ter prilagoditev željam lokalnih skupnosti potrebujemo ...

več >

22. maj, KS Kandija - Grm

Zapisnik 4. seje sveta KS Kandija-Grm

Svet KS Kandija-Grm se je v ponedeljek, 24. 4. 2023, sestal na svoji 4. seji.

več >

22. februar, KS Kandija - Grm

Zapisnik 3. seje sveta KS Kandija-Grm

Svet KS Kandija-Grm se je v ponedeljek, 6. februarja 2023, sestal na svoji 3. seji.

več >

25. januar, KS Kandija - Grm

NAGOVOR PREDSEDNICE KS KANDIJA-GRM

Spoštovane krajanke in krajani KS Kandija – Grm, 11. januarja 2023 je imel svojo prvo sejo novoizvoljeni svet naše krajevne skupnosti. Trem starim članom smo se pridružili štirje novi. Vsi se zavedamo odgovornosti, ki ste nam jo s številnimi podeljenimi glasovi dali krajani in trudili se bomo, da bomo upravičili vaše zaupanje. Staremu ...

več >

18. januar, KS Kandija - Grm

Poročilo o meritvah hitrosti na Mušičevi ulici

Prejeli smo poročilo o izvedenih meritvah hitrosti prometa na Mušičevi ulici.

več >

08. oktober, KS Kandija - Grm

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE NOVO MESTO (SD OPN 2) IN OKOLJSKEGA POROČILA 2 ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZA OPN MONM

V petek, 15. 10. 2021, se pričenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., ...

več >

11. april, KS Kandija - Grm

Bliža se 2. Olimpijada krajevnih skupnosti. Vabljeni v ekipo KS Kandija-Grm!

Krajevna skupnost Kandija-Grm sestavlja ekipe, ki bodo našo KS zastopale na Olimpijadi krajevnih skupnosti Novega mesta. Olimpijada bo v soboto, 18. 5. 2019, gostila jo bo KS Drska. Prijave zbiramo do srede, 17. 4. 2019.

več >