zemljevid krajevnih skupnosti

Sklep o vzpostavitvi videonadzora

datum: 10. 06. 2016

Dolenjski uradni list 34 - 2016

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15 in Dolenjski uradni list, št. 8/15) ter 1. člena Pravilnika o varovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na javnih površinah v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/15) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 15. redni seji dne 26. 5. 2016 sprejel naslednji

 

SKLEP

o vzpostavitvi videonadzora

 

1. člen

Mestna občina Novo mesto vzpostavi videonadzor na območju zemljišča parc. št. 1680 (del) in 1683, obe KO 1456-Novo mesto.

 

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 371-24/2016

Novo mesto, 26. 5. 2016

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l. r.

 

novice

08. oktober, KS Otočec

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE NOVO MESTO (SD OPN 2) IN OKOLJSKEGA POROČILA 2 ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZA OPN MONM

V petek, 15. 10. 2021, se pričenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., ...

več >

05. maj, KS Otočec

Zaisnik 12. seje Sveta krajevne skupnosti Otočec

Podrobnosti se nahajajo v priponki.

več >

05. maj, KS Otočec

Zapisnik 11. seje Sveta krajevne skupnosti Otočec

Podrobnosti se nahajajo v priponki.

več >

05. maj, KS Otočec
19. september, KS Otočec

Namera o ustanovitvi stvarne pravice

Ustanovitev stavbne pravice in služnosti na nepremičnini v Brusnicah.

več >

10. junij, KS Otočec

Sklep o vzpostavitvi videonadzora

Dolenjski uradni list 34 - 2016

več >