Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta - SDUN 2

Zadnja sprememba: 03. 03. 2020

Status: v pripravi

Mestna občina Novo mesto vodi postopek za začetek priprave za začetek priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta. Pobudnik priprave SDUN 2 je ZARJA, stanovanjsko podjetje, d.o.o. Novo mesto, Prešernov trg 5, 8000 Novo mesto, izdelovalec predloga izhodišč pa GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, februar 2020.

Lokacija, kjer že velja Odlok o ureditvenem načrtu stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta (Uradni list RS, št. 3/01, 68/07 in Dolenjski uradni list, št. 3/20 – UPB1; v nadaljnjem besedilu: UN), je vpeta med Rozmanovo in Kastelčevo ulico, v podolgovat trikotni prostor, ki je delno pozidan in delno zazelenjen.

Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta

Prva faza pred začetkom priprave SDUN2 je oblikovanje izhodišč za pripravo SDUN2, pri katerih mora biti omogočeno sodelovanje zainteresirani javnosti in udeležencem urejanja prostora. Mestna občina Novo mesto je povabila zainteresirano javnost, da poda morebitne predloge in pripombe k predlogu izhodišč za pripravo SDUN2.

Datoteke

nazaj