Pobude in vprašanja svetnikov

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
22.11.2017 Ukinitev dopoldanske krožne linije v mestnem potniškem prometu v KS Gotna vas Borut Škerlj Urad za prostor in razvoj
22.11.2017 Rebalans proračuna za leto 2017 Miroslav Berger Kabinet župana
21.11.2017 Pobude glede prenove Glavnega trga in arheoloških odkritij na njem Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
21.11.2017 Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
21.11.2017 Ureditev javne razsvetljave in izgradnja pločnika v naselju Krka v letu 2018 Miroslav Berger Urad za prostor in razvoj
21.11.2017 Zamenjava ograje na Ločenskem mostu Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
21.11.2017 Določitev pravil in postopkov spominskega obeleževanja na javnih prostorih Mitja Sadek Kabinet župana
21.11.2017 Vzpostavitev semaforiziranega križišča v KS Gotna vas na križišču Belokranjske ceste z Jedinščico Borut Škerlj Urad za prostor in razvoj
21.11.2017 Alternativa SMS za brezplačno 2 urno parkiranje Borut Škerlj Urad za prostor in razvoj
21.11.2017 Postavitev konkretnih spominskih obeležij na javnem prostoru v Novem mestu – Rudolf IV in Marija Terezija Mitja Sadek Kabinet župana
18.10.2017 Nadaljevanje vprašanja (št. 9001-3/2017 – 411) oziroma dodatna obrazložitev najema NTK Krka v Drgančevju Matjaž Smodiš Urad za prostor in razvoj
18.10.2017 Čim prejšnja izvedba ukrepov za varen promet na Ragovski ulici zaradi njegovega povečanja ob prenovi mestnega jedra Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
18.10.2017 Sprememba prometne signalizacije v križišču Seidlove ceste, Rozmanove ulice in Kettejevega drevoreda Matjaž Smodiš Urad za prostor in razvoj
18.10.2017 Parkirišče pred cerkvijo Potov Vrh - spreminjanje lokacije droga javne razsvetljave Alenka Papež Urad za prostor in razvoj
18.10.2017 Oživitev okolice gradu Grm z razširitvijo postajališča za avtodome Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
18.10.2017 Vodeni ogledi gradbišč prenove mestnega jedra Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
18.10.2017 Brezplačna izobraževanja za stanovalce in poslovne subjekte za obnovo fasad v mestnem jedru Borut Škerlj Urad za prostor in razvoj
18.10.2017 Ureditev dveh jaškov na klančini v Portovalu pri teniških igriščih Jiří Volt Urad za prostor in razvoj
18.10.2017 Uporaba granitnih robnikov ob prenovi Straške ceste Uroš Lubej Kabinet župana
18.10.2017 Ustanavljanje zasebne univerze v Novem mestu Adolf Zupan Urad za družbene dejavnosti