Pobude in vprašanja svetnikov

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
01. 02. 2018 Ureditev cestnega priključka (pogrezanje tal) iz smeri Stopič na regionalno cesto v Črmošnjicah Marjanca Trščinar Antić Urad za prostor in razvoj
01. 02. 2018 Dostop na delovišče za gradnjo novih blokov v Mrzli dolini Dušan Kaplan Urad za prostor in razvoj
01. 02. 2018 Poimenovanje avtobusnih postajališč in urejenost le-teh Jiří Volt Urad za prostor in razvoj
01. 02. 2018 Vzdrževanje ceste v Črmošnjicah pri Stopičah Stanislav Galič Urad za prostor in razvoj
01. 02. 2018 Informacija o poteku izgradnje 3. razvojne osi na naslednji seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
01. 02. 2018 Poškodovanje drevoreda ob Zagrebški cesti Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
01. 02. 2018 Ustrezna označitev mestnega pokopališča Srebrniče Peter Kostrevec Urad za prostor in razvoj
01. 02. 2018 Sprejem pravne podlage za zaščito spomenikov na pokopališčih Borut Škerlj Kabinet župana
01. 02. 2018 Metodologija za oblikovanje cen za nakup zemljišč za potrebe občine in prodajo občinskih zemljišč Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
01. 02. 2018 Sterilizacija in kastracija mačk v Mestni občini Novo mesto Uroš Lubej Direktorica občinske uprave
01. 02. 2018 Zapora ceste v Črmošnjicah Marjanca Trščinar Antić Urad za prostor in razvoj
01. 02. 2018 Brv Irča vas Peter Kostrevec Urad za prostor in razvoj
01. 02. 2018 Pobuda za prostorsko aplikacijo za podajanje prostorskih pobud s strani občanov Uroš Lubej Kabinet župana
01. 02. 2018 Odstranitev ksenofobnih grafitov in odpravljanje posledic vandalizma Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
01. 02. 2018 Priprava gradiv za obravnavo na seji OS in delovnih telesih - nedvoumno prikazovanje sprememb gradiva med prvo in drugo obravnavo Alojz Kobe Urad za finance in splošne zadeve
01. 02. 2018 Poslovna cona Cikava Mojca Špec Potočar Urad za prostor in razvoj
01. 02. 2018 Popravek napake v vsebini besedila na informacijski tabli na objektu Gimnazije Novo mesto Mitja Sadek Kabinet župana
01. 02. 2018 Avtobusna postaja Peter Kostrevec Urad za prostor in razvoj
01. 02. 2018 Zanemarjenost in poraslost z ambrozijo na privatnih zemljiščih Marjanca Trščinar Antić Občinski inšpektorat
01. 02. 2018 Pomoč pri iskanju bivalnih prostorov Dušan Kaplan Urad za družbene dejavnosti