Pobude in vprašanja svetnikov

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
18.10.2017 Nadaljevanje vprašanja (št. 9001-3/2017 – 411) oziroma dodatna obrazložitev najema NTK Krka v Drgančevju Matjaž Smodiš Urad za prostor in razvoj
18.10.2017 Čim prejšnja izvedba ukrepov za varen promet na Ragovski ulici zaradi njegovega povečanja ob prenovi mestnega jedra Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
18.10.2017 Sprememba prometne signalizacije v križišču Seidlove ceste, Rozmanove ulice in Kettejevega drevoreda Matjaž Smodiš Urad za prostor in razvoj
18.10.2017 Parkirišče pred cerkvijo Potov Vrh - spreminjanje lokacije droga javne razsvetljave Alenka Papež Urad za prostor in razvoj
18.10.2017 Oživitev okolice gradu Grm z razširitvijo postajališča za avtodome Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
18.10.2017 Vodeni ogledi gradbišč prenove mestnega jedra Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
18.10.2017 Brezplačna izobraževanja za stanovalce in poslovne subjekte za obnovo fasad v mestnem jedru Borut Škerlj Urad za prostor in razvoj
18.10.2017 Ureditev dveh jaškov na klančini v Portovalu pri teniških igriščih Jiří Volt Urad za prostor in razvoj
18.10.2017 Uporaba granitnih robnikov ob prenovi Straške ceste Uroš Lubej Kabinet župana
18.10.2017 Ustanavljanje zasebne univerze v Novem mestu Adolf Zupan Urad za družbene dejavnosti
18.10.2017 Angažiranje nevladnih organizacij, da svoje prireditve organizirajo v mestnem jedru tudi v času njegove prenove Borut Škerlj Kabinet župana
18.10.2017 Objava prispevka o pokojnem bivšem županu MO NM v lokalnem časopisu Jiří Volt Kabinet župana
18.10.2017 Obnova Kettejevega drevoreda Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
18.10.2017 Zagotovitev obljubljenih nadomestnih prireditvenih prostorov v času prenove mestnega jedra Borut Škerlj Kabinet župana
18.10.2017 Gospodarska cona Livada Mojca Špec Potočar Urad za prostor in razvoj
18.10.2017 Nabava električnih koles Mojca Špec Potočar Urad za prostor in razvoj
18.10.2017 Prenova Narodnega doma Mojca Špec Potočar Kabinet župana
18.10.2017 Namestitev defibrilatorja na/ob teniških igriščih v Portovalu Jiří Volt Urad za družbene dejavnosti
25.09.2017 Analize o čistosti reke Krke Janez Povh Urad za prostor in razvoj
25.09.2017 Program transparentnosti Uroš Lubej Kabinet župana