Pobude in vprašanja svetnikov

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
19. 04. 2018 Določitev lokacije za izvajanje sejemske dejavnosti Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
22. 03. 2018 Integracija žensk (»pozabljene polovice Novega mesta«) v javni prostor Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
22. 03. 2018 Razširitev ceste na Grabnu proti vasi Krka za ureditev peš in kolesarske poti Mag. Miroslav Berger Urad za prostor in razvoj
22. 03. 2018 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
22. 03. 2018 Rekonstrukcija Glavnega trga Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
22. 03. 2018 Pobuda za spremembo - podaljšanje delovnega časa vrtca v popoldanskem času Dr. Milena Kramar Zupan Urad za družbene dejavnosti
22. 03. 2018 Vzdrževanje območja Šumeči potok - izhodišče na Gorjance Slavko Matko Urad za prostor in razvoj
22. 03. 2018 Ureditev stanovanjskega naselja po sistemu varovanih stanovanj z mobilnimi hiškami Adria Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
22. 03. 2018 Dokončna ureditev prometa na Westrovi ulici Dušan Kaplan Urad za prostor in razvoj
01. 02. 2018 Ureditev cestnega priključka (pogrezanje tal) iz smeri Stopič na regionalno cesto v Črmošnjicah Marjanca Trščinar Antić Urad za prostor in razvoj
01. 02. 2018 Dostop na delovišče za gradnjo novih blokov v Mrzli dolini Dušan Kaplan Urad za prostor in razvoj
01. 02. 2018 Poimenovanje avtobusnih postajališč in urejenost le-teh Jiří Volt Urad za prostor in razvoj
01. 02. 2018 Vzdrževanje ceste v Črmošnjicah pri Stopičah Stanislav Galič Urad za prostor in razvoj
01. 02. 2018 Informacija o poteku izgradnje 3. razvojne osi na naslednji seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
01. 02. 2018 Poškodovanje drevoreda ob Zagrebški cesti Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
01. 02. 2018 Ustrezna označitev mestnega pokopališča Srebrniče Peter Kostrevec Urad za prostor in razvoj
01. 02. 2018 Sprejem pravne podlage za zaščito spomenikov na pokopališčih Borut Škerlj Kabinet župana
01. 02. 2018 Metodologija za oblikovanje cen za nakup zemljišč za potrebe občine in prodajo občinskih zemljišč Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
01. 02. 2018 Sterilizacija in kastracija mačk v Mestni občini Novo mesto Uroš Lubej Direktorica občinske uprave
01. 02. 2018 Zapora ceste v Črmošnjicah Marjanca Trščinar Antić Urad za prostor in razvoj