vodilna slika

Pobude in vprašanja svetnikov

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
01.10.2020 900-12/2020–290 Vgradnja dvigal Ana Bilbija Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020–288 Odkup zemljišča za cestni priključek Vrhe Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020–287 Postajališče Dolž - Greben Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020–284 Sprejem nujnih ukrepov za preprečitev prekomernega hrupa na Kandijski ulici nasproti večstanovanjskih stavb št. 37, 39, 41 v Novem mestu Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020–283 Odgovor na svetniško vprašanje št. 9001-2/2019-69 Gradnja oskrbovanih stanovanj v Novem mestu – zahteva za dopolnitev odgovora Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020–282 Pobuda, da občinska uprava preuči primere zapuščenih garaž v KS Majde Šilc in nekdanjega Hotela Kandija ter pripravi ustrezne ukrepe Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020–279 Pobuda za pospešitev preplastitve občinskih cest Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020–278 Parkirišče za hotelom Kandija Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020–277 Pobuda da MONM pristopi k pripravi projektne dokumentacije za ločen kanalizacijski sistem v naselju Pod Trško goro Goran Makar Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020-281 Pobuda, da je pri meritvah oz. odmeri zemljišča prisoten predstavnik MO NM Janez Murn Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020-276 Pobuda društvom, ki se financirajo iz občinskega proračuna, za dodatne aktivnosti Marjanca Trščinar Antić Urad za družbene dejavnosti
01.10.2020 900-12/2020-275 Okoljsko sprejemljivejši mestni avtobusi Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020 – 291 Pobuda, da se pozove nevladne organizacije, da sodelujejo pri pripravi Letnega programa športa Maja Žunič Fabjančič Urad za družbene dejavnosti
01.10.2020 900-12/2020 – 289 Izvrševanje ustanoviteljskih pravic JP Komunala Novo mesto, d.o.o. Ana Bilbija Direktorica občinske uprave
01.10.2020 900-12/2020 – 285 Ureditev območij za vrtičkarstvo v Novem mestu in morda še v nekaterih večjih naseljih naše Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020 – 280 Sanacija mostov pri gradu Otočec Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-112/2020–286 Pobuda za nudenje športne rekreacije občankam in občanom zunaj Primož Kobe Urad za družbene dejavnosti
01.10.2020 900-10/2020-265 Preplastitve občinskih cest Alojz Kobe Kabinet župana
13.07.2020 900-10/2020–274 Izboljšanje promete varnosti na Straški cesti Marko Dvornik Urad za prostor in razvoj
13.07.2020 900-10/2020–273 Objava člankov iz Glasila NM na spletu Marko Dvornik Kabinet župana
09.07.2020 900-10/2020–272 Varnost v občini Marko Dvornik Direktorica občinske uprave
09.07.2020 900-10/2020–270 Prehod za pešce v Črmošnjicah Janez Murn Urad za prostor in razvoj
09.07.2020 900-10/2020–269 Vodovod in vodohran Gornja Težka voda Janez Murn Urad za prostor in razvoj
09.07.2020 900-10/2020–268 Dopolnitev pobude za sprejem v vrtce v Mestni občini Novo mesto oz. čakalne vrste za sprejem v vrtce v Mestni občini Novo mesto Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
09.07.2020 900-10/2020–266 Vzdrževanje kampa in jase na Otočcu Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
09.07.2020 900-10/2020–264 Plačevanje bonitete za uporabo službenega vozila Srečko Vovko Urad za finance in splošne zadeve
09.07.2020 900-10/2020–263 Sestanek na temo mirujočega in gibajočega prometa s svetom KS Kandija Grm Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
09.07.2020 900-10/2020-267 Pobuda za zmanjšanje ali ukinitev turistične takse v MO Novo mesto in obravnavo pobude na 13. redni seji Občinskega sveta MO Novo mesto Alojz Kobe Urad za finance in splošne zadeve
09.07.2020 900-10/2020-262 Problematika migrantov v MONM Mag. Franci Bačar Direktorica občinske uprave
09.07.2020 900-10/2020-261 Pobuda, da MONM nadgradi dve igrišči za odbojko na mivki še v igrišče za rokomet na mivki Mag. Franci Bačar Urad za družbene dejavnosti
28.05.2020 900-5/2020–260 Virus SARS-CoV-2 (COVID-19 ) in občina - njene priložnosti in izzivi Mag. Adolf Zupan Direktorica občinske uprave
28.05.2020 900-5/2020–259 Določitev prioritet na področju vzdrževanja in vlaganj na področju javne razsvetljave in občinskih cest (preplastitev in drugi ukrepi) v KS MO Novo mesto ter posredovanje teh prioritet vsem KS Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–258 Postavitev parkovnih poti ob pločniku ob Levičnikovi cesti Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–257 Izvrševanje ustanoviteljskih pravic v JP Komunala Novo mesto, d.o.o. Ana Bilbija Urad za finance in splošne zadeve
28.05.2020 900-5/2020–256 Stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto Ana Bilbija Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–255 Vgradnja dvigal Ana Bilbija Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–254 Namestitev zaščitnih ograj ob državni cesti NM - Metlika Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–253 Ureditev avtobusnega postajališča Greben Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–252 Vrhe - priključek vasi Vrhe na občinsko cesto Dolž – Iglenik Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–251 Projekt sistema za izposojo koles GoNM/pripombe na rebalans proračuna za leto 2020 Mira Retelj Urad za prostor in razvoj