Pobude in vprašanja svetnikov

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
31. 01. 2019 9001-1/2019-39 Spreminjanje občinske meje na območju Cerod Alenka Muhič Urad za prostor in razvoj
31. 01. 2019 9001-1/2019-32 Izgradnja parkirišča pri dvorani Stopiče Janez Murn Urad za prostor in razvoj
31. 01. 2019 9001-1/2019-23 Odgovori na svetniška vprašanja z zadnje seje prejšnjega sklica Uroš Lubej Urad za finance in splošne zadeve
31. 01. 2019 9001-1/2019-41 Ureditev območja umirjenega prometa ob podružnični šoli OŠ Center na Malem Slatniku Primož Kobe Urad za prostor in razvoj
31. 01. 2019 9001-1/2019-28 Pobuda da se pospeši izgradnja optičnega omrežja v naselju Ratež in Gumberk Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
31. 01. 2019 9001-1/2019-31 Preplastitev ceste od Malega Orehka do Zajčjega vrha Janez Murn Urad za prostor in razvoj
31. 01. 2019 9001-1/2019-29 Pobuda za dopolnitev odgovora, posredovanega na vprašanje iz 2. seje Občinskega sveta o številu zaposlenih v OU MO NM Srečko Vovko Urad za finance in splošne zadeve
31. 01. 2019 9001-1/2019-21 Mobilna aplikacija, ki nagrajuje trajnostno mobilnost Uroš Lubej Kabinet župana
31. 01. 2019 9001-1/2019-35 Pobuda za dodatna pojasnila k podani pobudi iz 2. seje Občinskega sveta glede vzpostavitve sistema za lažje spremljanje poteka in razprav sej občinskega sveta, ki so javnosti dostopne na spletni strani MO NM v zapisnikih in zvočnih posnetki Maja Žunič Fabjančič Urad za finance in splošne zadeve
31. 01. 2019 9001-1/2019-18 Razmislek o ponovni uvedbi pajka v MO NM Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
31. 01. 2019 9001-1/2019-37 Pobuda za čimprejšnji odgovor predstavnikom vasi Ragovo glede uničenih površin Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
31. 01. 2019 9001-1/2019-40 Neplačilo okoljske dajatve Občini Šentjernej Alenka Muhič Urad za finance in splošne zadeve
31. 01. 2019 9001-1/2019-33 Vprašanje, kako bo rešen kolesarski promet iz soseske Šmihel v smeri centra Novega mesta Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
31. 01. 2019 9001-1/2019-20 Prehod za pešce pri CČN v Ločni Goran Makar Urad za prostor in razvoj
31. 01. 2019 9001-1/2019-34 Stanovanjski program za mlade Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
31. 01. 2019 9001-1/2019-27 Objavljanje vprašanj in pobud občinskih svetnikov v celoti in v obliki, kot so jo podali Alojz Kobe Urad za finance in splošne zadeve
31. 01. 2019 9001-1/2019-24 Dopolnitev svetniškega odgovora na svetniško pobudo za vzpostavitev območij za pešce, imenovanje delovne skupine ter javno razpravo glede odprtih zadev (št. 9001-1/2019 - 4) Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
31. 01. 2019 9001-1/2019-19 Prometni režim ob izgradnji 3. razvojne osi v KS Ločna - Mačkovec Goran Makar Urad za prostor in razvoj
31. 01. 2019 9001-1/2019-38 Envirodual d.o.o. Alenka Muhič Urad za prostor in razvoj
31. 01. 2019 9001-1/2019-25 Požarna/potresna varnost na območju starega mestnega jedra Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj