vodilna slika

Pobude in vprašanja svetnikov

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
30.05.2024 902-0012/2024-250 Pobuda in vprašanje glede realizacije, nekaterih, v preteklosti podanih pobud, ki kljub podanim odgovorom niso bile realizirane Maja Žunič Fabjančič Direktorica občinske uprave
30.05.2024 902-0012/2024-249 Priprava Strateškega načrta dostopnosti Mestne občine Novo mesto Maja Žunič Fabjančič Kabinet župana
30.05.2024 902-0012/2024-248 Poravnava s koordinatorjem zavoda Novo mesto povezava odg. 901-0001/2024-197 Srečko Vovko Urad za družbene dejavnosti
30.05.2024 902-0012/2024-247 Povabilo na mednarodno kolesarsko dirko v Gabrju Slavko Matko Direktorica občinske uprave
30.05.2024 902-0012/2024-246 Ureditev stopnišča pri parkirišču NLB Kandija Primož Kobe Urad za infrastrukturo
30.05.2024 902-0012/2024-245 Dotrajana cesta Na tratah Primož Kobe Urad za infrastrukturo
30.05.2024 902-0012/2024-244 Neurejene Šance Matija Škof Urad za infrastrukturo
30.05.2024 902-0012/2024-243 Gozdno igrišče povezava odg. 900-0011/2023-131 Matija Škof Urad za družbene dejavnosti
30.05.2024 902-0012/2024-242 Ograditev ekoloških otokov povezava odg. 900-0011/2023-132 Matija Škof Urad za infrastrukturo
30.05.2024 902-0012/2024-241 Koši za smeti s pokrovi povezava odg. 902-0004/2024-175 Matija Škof Urad za infrastrukturo
30.05.2024 902-0012/2024-240 Ozvočenje festivala Cvičkarija Matjaž Pavlin Kabinet župana
30.05.2024 902-0012/2024-239 Jaški za meteorno vodo v Grčevju Matjaž Pavlin Urad za infrastrukturo
30.05.2024 902-0012/2024-238 Vodovod Gorenje Kronovo Matjaž Pavlin Urad za razvoj in prostor
30.05.2024 902-0012/2024-237 Uporaba zemeljskega plina Silvo Mesojedec Urad za razvoj in prostor
30.05.2024 902-0012/2024-236 Služnost in komunikacija občine z lastniki zemljišč povezava odg. 901-0001/2024-198 Silvo Mesojedec Urad za razvoj in prostor
30.05.2024 902-0012/2024-235 Povabilo na Teden kultur Maja Žunič Fabjančič Direktorica občinske uprave
30.05.2024 902-0012/2024-234 Participativni proračun napram projektom krajevnih skupnosti Dr. Vida Čadonič Špelič Urad za finance in splošne zadeve
30.05.2024 902-0012/2024-233 Pobuda za ureditev cest in pločnikov Jiří Volt Urad za razvoj in prostor
30.05.2024 902-0012/2024-232 Uporaba pitne vode in steklenih kozarcev namesto plastenk Jiří Volt Direktorica občinske uprave
25.04.2024 902-0009/2024-231 Nadgradnja prostora v Večnamenskem romskem centru v naselju Brezje Žabjak Maja Žunič Fabjančič Urad za družbene dejavnosti
25.04.2024 902-0009/2024-230 Pobuda: Sofinanciranje sterilizacij in kastracij psov v MONM Maja Žunič Fabjančič Urad za splošne zadeve
25.04.2024 902-0009/2024-229 Dopolnitev pobude: 900-0011/2023-148 Notranja igralnica za otroke Maja Žunič Fabjančič Urad za družbene dejavnosti
25.04.2024 902-0009/2024-228 Stanje projekta za saniranje nevarnega prometnega stanja pri uporabi ulice Ob Potoku Mag. Adolf Zupan Urad za razvoj in prostor
25.04.2024 902-0009/2024-227 Polnjenje električnih avtomobilov v naseljih Mestne občine Novo mesto Jiří Volt Urad za razvoj in prostor
25.04.2024 902-0009/2024-226 Aktualizacija dokumenta Operativni program opremljanja aglomeracij MONM s komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode Peter Kostrevc Urad za razvoj in prostor
25.04.2024 902-0009/2024-225 Prestavitev spomenika NOB v Bučni vasi Srečko Vovko Urad za razvoj in prostor
25.04.2024 902-0009/2024-224 Problem lastništva domačije v Gabrju Slavko Matko Urad za razvoj in prostor
25.04.2024 902-0009/2024-223 Energetska pisarna Andrej Kastrevec Urad za razvoj in prostor
25.04.2024 902-0009/2024-222 Prazna stanovanja na Smrečnikovi ulici 8 Andrej Kastrevec Urad za razvoj in prostor
25.04.2024 902-0009/2024-221 Uporaba pitne vode iz vodovoda na sejah občinskega sveta Mag. Bojan Kekec Direktorica občinske uprave
25.04.2024 902-0009/2024-220 Kazni in odškodnine v letu 2023 Silvo Mesojedec Urad za splošne zadeve
25.04.2024 902-0009/2024-219 Komunikacija občine z lastniki nepremičnin Silvo Mesojedec Urad za razvoj in prostor
25.04.2024 902-0009/2024-218 Točkovanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča Silvo Mesojedec Urad za razvoj in prostor
25.04.2024 902-0009/2024-217 Pobuda za točko o romski problematiki na seji občinskega sveta Silvo Mesojedec Urad za družbene dejavnosti
22.03.2024 902-0004/2024-188 Pobuda za osvetlitev Pumptracka kolesarskega poligona v Novem mestu Maja Žunič Fabjančič Urad za razvoj in prostor
21.03.2024 901-0001/2024-216 Dostop do kmetijskih zemljišč Marko Dvornik Urad za infrastrukturo
21.03.2024 901-0001/2024-215 902-0004/2024-178 Stanje Avtobusne postaje - Dopolnitev pobude Uroš Lubej Urad za razvoj in prostor
21.03.2024 901-0001/2024-214 902-0004/2024-179 Osvetlitev olimpijskega bazena - Dopolnitev pobude Uroš Lubej Urad za infrastrukturo
21.03.2024 901-0001/2024-213 902-0004/2024-176 Otroci, ki v Mestni občini Novo mesto ne dobijo vrtca - Dopolnitev pobude Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
21.03.2024 901-0001/2024-212 Odhodki Zavoda Novo mesto 2023 Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti