Kabinet župana

Sedež Kabineta župana je v mestni hiši, rotovžu, na naslovu Glavni trg 7.

Kabinet župana nudi podporo županu pri njegovem delu, organizira protokolarne aktivnosti, informira občane in predstavlja njihov prvi kontakt pri iskanju storitev Mestne občine Novo mesto.

Kontakt:

Zaposleni

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
RETAR Meta vodja kabineta župana /
BAN Urška sekretarka za koordinacijo dela javnih zavodov in podjetij v občinski lasti /
DŽELADINI Vanesa strokovna sodelavka VII/1 - za področje protokola, mednarodnega sodelovanja in odnosov z javnostmi /
GABRIČ SIMON Monika višja svetovalka - svetovalka za odnose z javnostmi /
KRAMAR Urban višji svetovalec - svetovalec za odnose z javnostmi in protokol 07 39 39 341 031 815 360
mag. BORŠIĆ Sandra podsekretarka za protokolarne zadeve /
mag. JAKOPIN Nataša višja svetovalka - svetovalka za protokol in mednarodne odnose /
Rotovž vratar vratar 07 39 39 335 /
ŠUŠTARŠIČ Danica tajnica župana 07 39 39 244 /
ŽUNIČ FABJANČIČ Peter višji svetovalec za informiranje /