vodilna slika

Strateški dokumenti

Strategija razvoja turizma v Mestni občini Novo mesto do leta 2030.pdf

Strategija športa v Mestni občini Novo mesto do leta 2030 .pdf

Strategija za Rome v Mestni občini Novo mesto do leta 2030.pdf

Strategija na področju kulture v Mestni občini Novo mesto do leta 2030.pdf

Strategija Mestne občine Novo mesto za mlade do leta 2030.pdf

Trajnostna urbana strategija Novo mesto do leta 2030

Strategija razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030

Demografska študija za Mestno občino Novo mesto

Celostna prometna strategija Mestne občine Novo mesto - Enostavne poti do živahnih središč

Strategija upravljanja kapitalskih naložb v Mestni občini Novo mesto

Lokalni energetski koncept Mestne občine Novo mesto

Strategija opremljanja Mestne občine Novo mesto s komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode

Akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe Novo mesto 2030.pdf

Stanovanjski program Mestne občine Novo mesto 2030.pdf

Novelacije Izvedbenega načrta Trajnostne urbane strategije 2030