vodilna slika

Urad za infrastrukturo

Vsebina v pripravi. 

 

Kontakt: mestna.obcina@novomesto.si

Vloge so na voljo na povezavi.

Zaposleni

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
STARBEK Franci vodja Urada za infrastrukturo /

Oddelek za investicije
priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
BELE ZATEŽIĆ Špela strokovna sodelavka VII/2-I - za investicije (po pooblastilu opravlja naloge vodje oddelka) /
BRATE Barbara strokovna sodelavka za investicije /
JENIČ Pavle podsekretar za investicije /
PEZDIRC Minka strokovna sodelavka VII/2-II-za razvoj in investicije /
PLANTAN Darja podsekretarka za investicije /
PUPIČ Izidor višji svetovalec za investicije /
TOMAŽIN Igor strokovni sodelavec VII/2-II - za investicije /

Oddelek za komunalne dejavnosti
priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
OŽBOLT Urška vodja oddelka za komunalne dejavnosti /
ENGEL Nataša višja svetovalka za investicije /
mag. KOBE Jože podsekretar za komunalne dejavnosti /
MUC Jože strokovni sodelavec VII/2-II-za investicije /
PAVLIČ Simona višja svetovalka za gospodarske javne službe /
ULCEJ Saša strokovna sodelavka VII/2-II – za komunalne dejavnosti /

Oddelek za promet in mobilnost
priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
VRBETIĆ Emina vodja Oddelka za promet in mobilnost /
BELIČIČ Klemen strokovni sodelavec VII/2-II – za promet in mobilnost /
DULAR Miran strokovni sodelavec VI - za varovanje občinskih cest /
GRAHEK Mirko višji svetovalec za občinske ceste /
LUKMAN Tatjana strokovna sodelavka VII/2-II /
ŠTERN Nataša višja svetovalka za ceste /