vodilna slika

Župan

 

MacedoniGregor Macedoni je konec leta 2014 prevzel svoj prvi županski mandat v Mestni občini Novo mesto, konec leta 2022 pa je bil izvoljen za tretji mandat. Pred župansko funkcijo je služboval v gospodarstvu, vendar venomer sodeloval v okvirih civilno-družbenih organizacij na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Pred prihodom na rotovž je deloval kot izvršni direktor podjetja Trimo MSS, kar ga je pogosto popeljalo na poslovna potovanja po celem svetu.

Kot župan za si prizadeva skozi spremembe delovanja širših občinskih sistemov in predvsem konkretnih investicij, prispevati k viziji, ki si jo je pred volitvami zastavil, in sicer, da bo Novo mesto občina, v kateri bo prijetno bivati, delati, se učiti in zabavati.

Rojen je bil leta 1973 v Novem mestu, kjer je v mladosti obiskoval osnovno šolo in gimnazijo. Želja po nadgrajevanju znanja ga je popeljala v Ljubljano na Fakulteto za elektrotehniko in računalništvo, kjer je ob aktivnem delovanju v ljubljanski študentski organizaciji diplomiral z odliko, leta 1997. Med delom je kasneje zaključil podiplomski študij ekonomije v Ljubljani. Dom si je ustvaril v Novem mestu, skupaj z ženo in njunimi štirimi otroki.

 

Kontakt:

 

Posvetovalna telesa župana

Župan Mestne občine Novo mesto je v tekočem mandatu ustanovil posvetovalna telesa župana, ki na različnih področij pripravljajo različne strokovne podlage in priporočila županu za kakovostnejšo obravnavo posameznih področij obsežnega sistema Občinske uprave.

Svet za določitev funkcionalnih zemljišč: Primož Skubic

Sklep: Svet za določitev funkcionalnih zemljišč.pdf

 

Arhiv sej iz mandata 2014-2018:

Zapisnik 1. seje

Zapisnik 2. seje

Zapisnik 3. seje

Zapisnik 4. seje

Zapisnik 5. seje

Zapisnik 6. seje

Zapisnik 7. seje

Zapisnik 8. seje

Zapisnik 9. seje

Zapisnik 10. seje

Zapisnik 11. seje

Zapisnik 13. seje

Zapisnik 14. seje

Zapisnik 15. seje

 

Urbanistični svet

 • doc. dr. Tomaž Slak, u. d . i. a.,  predsednik
 • Petra Ostanek, članica, u. d. i. a, članica
 • dr. Liljana Grobelšek Jankovič, u. d. i. a., članica
 • dr. Iztok Kovačič, član.

Sklep: Urbanistični svet.pdf

 

Arhiv sej iz mandata 2014-2018:

Zapisnik 1. seje

Zapisnik 2. seje

Zapisnik 3. seje

Zapisnik 4. seje

Zapisnik 5. seje

Zapisnik 6. seje

Zapisnik 7. seje

Zapisnik 8. seje

Zapisnik 9. seje

Zapisnik 10. seje

Zapisnik 11. seje

Zapisnik 13. seje

Zapisnik 15. seje

 

Projektni svet za področje kvalitete bivanja starejših v Mestni občini Novo mesto 

 • Mag. Adolf Zupan, občinski svetnik, predsednik
 • Rožca Šonc, predsednica DU Novo mesto, namestnica predsednika,
 • Franci Dragan, predsednik DU Mali Slatnik, član
 • Slavko Staniša, predsednik DU Podgorje – Stopiče, član,
 • Metka Wachter, predsednica Sekcije seniorjev pri GZDBK, članica
 • Dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica OU, članica.

Sklep: Projektni svet za področje kvalitete bivanja starejših v MONM.pdf

 

Projektni svet za spremljanje izvajanja strategije na področju mladih v Mestni občini Novo mesto

 • Maja Žunič Fabjančič, članica Odbora za mladino in vodja projektov na Društvu za razvijanje prostovoljnega dela, predsednica
 • Marko Dvornik, občinski svetnik, namestnik predsednice,
 • Marjan Štangelj, predsednik DNŠ, član,
 • Iztok Kavšek, komercialist, član,
 • Sandra Hrovat, Zavod Novo mesto, članica
 • Ivica Menger, višja svetovalka za šport in mladino, članica.

Sklep: Projektni svet za spremljanje izvajanja strategije na področju mladih v MONM.pdf

 

Arhiv sej iz mandata 2014-2018:

Zapisnik 1. seje

 

Projektni svet za ustanovitev Univerze v Novem mestu

Zapisnik 1. seje Projektnega sveta UNM_5.3.2015_final.pdf

Zapisnik 2. seje Projektnega sveta UNM_27.3.2015_final.pdf

Zapisnik 3. seje Projektnega sveta UNM_8.5.2015_final.pdf

Zapisnik 4_seje Projektnega sveta UNM_16.7.2015_final.pdf

Zapisnik 5_seje Projektnega sveta UNM_6.11.2015_final.pdf

Zapisnik 6_seje Projektnega sveta UNM_4.12.2015_final.pdf

Zapisnik 7_seje Projektnega sveta UNM_18.2.2016_final.pdf

Zapisnik 8_seje Projektnega sveta UNM_31.8.2016_final.pdf

 

Pooblaščenec za mestno drevje: dr. Peter Železnik

Pooblaščenec za mestno drevje.pdf