vodilna slika

Urad za razvoj in prostor

Urad za razvoj in prostor se ukvarja s prostorskim načrtovanjem, upravljanjem občinskega stvarnega premoženja, izvajanjem gospodarskih javnih služb, urejanjem prometa, delovanjem krajevnih skupnosti, razvojnimi nalogami na področju komunalne in cestne infrastrukture, razvojnimi nalogami na področju varstva okolja in varstva narave ter vodenjem in izvajanjem občinskih investicij.


Kontakt: mestna.obcina@novomesto.si

Vloge so na voljo na povezavi.

Predpisi so na voljo na povezavi.

Zaposleni

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
sprejemna pisarna 07 39 39 289 /
dežurna številka - nadzor parkirišč 07 33 21 802 / 031 211 293 /
dr. KOVAČIČ Iztok vodja urada za razvoj in prostor /
UDOVČ Mihael višji svetovalec za prostorski informacijski sistem /

Oddelek za ekonomiko nepremičnin
priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
SVILAN Pia vodja Oddelka za ekonomiko nepremičnin /
KOLARIČ Klavdija višja svetovalka za kmetijstvo in splošne zadeve /
LUMPERT VERČEK Polona višja svetovalka za odmero nadomestila /
VESELY Vera višja svetovalka za nepremičnine /

Oddelek za okolje in prostor
priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
TAVČAR Mojca vodja oddelka za okolje in prostor /
ČEPIN Irena višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov /
JERALA Izidor podsekretar za prostorsko načrtovanje /
MALI Peter strokovni sodelavec VI /
MERLIN Igor višji svetovalec za prostorsko načrtovanje /
MIHELIČ mag. Katja strokovna sodelavka VII/2-I – za prostorsko načrtovanje /
MUREN Melita višja svetovalka za prostorsko načrtovanje /
PRAZNIK Tomaž višji svetovalec za pripravo prostorskih aktov /
ŠURLA SLADIČ Darja strokovna sodelavka VII/2-I – za razvojne in investicijske projekte /
TEKSTOR Viktorija višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov /

Oddelek za premoženjsko pravne zadeve
priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
HADŽIČ Tina vodja Oddelka za premoženjsko pravne zadeve /
AŠ Vanja višja svetovalka za premoženjske zadeve /
JAZBEC GALEŠA Jasna podsekretarka za pravne zadeve /
KOŠLJAR BELE Ksenja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve dolgotrajneje odstotna /
KOZOLE Boštjan višji svetovalec za komunalni prispevek /
KUŽNIK Mojca višja svetovalka za komunalni prispevek /
REMS Luka višji svetovalec za premoženjsko pravne zadeve /
VARDIJAN Mirjana višja svetovalka za premoženjske zadeve /

Pisarna za razvoj
priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
GERŠIČ Peter vodja pisarne za razvoj /
ČAMPA Anja strokovna sodelavka za razvojne projekte /
KOTAR Nina višja svetovalka za trajnostno mobilnost in razvojne projekte /
mag. JAKOPIN Nataša podsekretarka za razvojne in mednarodne projekte /
MIRT Jasna strokovna sodelavka VII/2-II – za razvojne projekte /
MRAK Tanja strokovna sodelavka VII/2-II - za razvojne projekte in podnebje /
STRNIŠA Miroslav strokovni sodelavec VII/2-II – za razvoj in informatiko /
ŠURLA Aleš višji svetovalec za razvojne projekte in energetski management /

Pisarna za razvoj - Služba za informatiko
priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
ANDREJČIČ Matija strokovni sodelavec VII/2-II /
GAČNIK Aleš sistemski administrator - pripravnik /
JANKO Nives sistemski administrator VII/2-II /