Urad za družbene dejavnosti

Opis delovnega področja: Urad za družbene dejavnosti izvaja naloge s področij predšolske vzgoje, izobraževanja, socialnega in zdravstvenega varstva, romskih vprašanj, kulture, športa in delovanja mladih.

Predpisi Urad za družbene dejavnosti.pdf

Kontakt: 

 

Predšolska vzgoja:

Centralni čakalni seznam za sprejem otrok v vrtce Mestne občine Novo mesto:

Za šolsko leto 2018/2019, velja do 31. 8. 2019:

  • CENTRALNI ČAKALNI SEZNAM ZA NAKNADNI SPREJEM OTROK - VLOGE V REDNEM ROKU CS
  • CENTRALNI ČAKALNI SEZNAM ZA NAKNADNI SPREJEM OTROK V VRTCE - VLOGE PO REDNEM ROKU CSPK

* Centralni čakalni seznam se osvežuje enkrat mesečno, v mesecu septembru enkrat tedensko.

________________________________________________________________________________

Vpis v vrtce 2018

Mestna občina Novo mesto vabi k vpisu predšolskih otrok v vrtce, za šolsko leto 2018/2019. Vpisi bodo potekali od 5. 3. 2018 do 16. 3. 2018.

Vabilo za vpis v vrtce

Vloga za vpis 2018-19

Vloga za premestitev 2018-19

________________________________________________________________________________

Izvajalci programov in projektov na področju športa in mladine v letu 2018

Izvajalci programov in projektov na področju športa in mladine v letu 2018.xlsx

________________________________________________________________________________

Razpis socialno in zdravstveno varstvo za leto 2018

Razpis socialno in zdravstveno varstvo za leto 2018.xls

Pregled letnih pogodb 2018.docx

Sklep o imenovanju strokovne komisije za razdelitev sredstev za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva za leto 2018.pdf

________________________________________________________________________________

Razpisi na področju kulture

Sofinanciranje kulturnih programov 2015 do 2018, program 2018.pdf

Sofinanciranje medijev v MONM v letu 2018.pdf

Sofinanciranje neprogramskih stroškov 2015 do 2018, program 2018.pdf

Sofinanciranje projekti na področju kulture v MONM v letu 2018.pdf

Sofinanciranje rednega dela kulturnih društev v MONM 2015 do 2018, program 2018.pdf

Sofinanciranje revije Rast od 2014 do 2019, program 2018.pdf

________________________________________________________________________________

Spodaj najdete obrazca, ki izhajata iz pristojnosti Urada za družbene dejavnosti. Izpolnjen obrazec pošljite na naslov Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali na elektronski naslov .

Vloge

Zaposleni

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
dr. BOLTA SAJE Jana vodja urada za družbene dejavnosti 07 39 39 318 /
BORŠIĆ Sandra podsekretarka za kulturo 07 39 39 253 /
ČEŠAREK Andreja strokovna sodelavka VII/2-II - za področje družbenih dejavnosti 07 39 39 324 /
DOLTAR Janez višji svetovalec za romsko problematiko 07 39 39 291 051 396 193
KULOVEC Irena poslovna sekretarka VI 07 39 39 251 /
mag. JERIČ Mateja podsekretarka za zdravstvo in socialno varstvo 07 39 39 250 /
MENGER Ivica višja svetovalka za šport in mladino 07 39 39 211 031 280 900
NOVAK Tončka podsekretarka za šolstvo in izobraževanje 07 39 39 254 /
POTOČAR Suzana višja svetovalka za predšolsko vzgojo 07 39 39 249 /