vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-10/2019-197 Cesta Vahta - Gospodična - Krvavi kamen


Datum: 12. 12. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Testa, ki je bila nekoč državna turistična cesta, je slabem stanju. Ker ni vpisana v kataster je ogrožen njen status javne ceste. Prosim za informacijo katere aktivnosti potekajo za ureditev statusa javne ceste in kako je urejeno vzdrževanje prevoznosti ceste.

Odgovor

Z lastnikom in upravljalcem ceste na območju, kjer ni vpisana v kataster, potekajo pogovori o ureditvi načina javne uporabe ceste. V letošnjem letu bomo dorekli način uporabe ceste za javne potrebe in za izvajanje gospodarske aktivnosti lastnika zemljišč.

 

 

                                                                                                                Miloš Dular

                                                                                          vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam