vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
21.03.2024 901-0001/2024-215 902-0004/2024-178 Stanje Avtobusne postaje - Dopolnitev pobude Uroš Lubej Urad za razvoj in prostor
21.03.2024 901-0001/2024-214 902-0004/2024-179 Osvetlitev olimpijskega bazena - Dopolnitev pobude Uroš Lubej Urad za infrastrukturo
21.03.2024 901-0001/2024-213 902-0004/2024-176 Otroci, ki v Mestni občini Novo mesto ne dobijo vrtca - Dopolnitev pobude Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
21.03.2024 901-0001/2024-212 Odhodki Zavoda Novo mesto 2023 Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
21.03.2024 901-0001/2024-211 Pot od mlina do mlina Uroš Lubej Urad za razvoj in prostor
22.02.2024 902-0004/2024-179 Osvetlitev olimpijskega bazena Uroš Lubej Urad za infrastrukturo
22.02.2024 902-0004/2024-178 Stanje Avtobusne postaje Uroš Lubej Urad za infrastrukturo
22.02.2024 902-0004/2024-177 Peščena večnamenska pot ob Krki, na relaciji Groblje – Češča vas Uroš Lubej Urad za infrastrukturo
22.02.2024 902-0004/2024-176 Otroci, ki v Mestni občini Novo mesto ne dobijo vrtca Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
21.12.2023 900-0014/2023-161 Most na Loko Uroš Lubej Urad za razvoj in prostor
21.12.2023 900-0014/2023-160 Objekt poleg Vrtca Metka Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
21.12.2023 900-0014/2023-159 Zavod Novo mesto Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
21.12.2023 900-0014/2023-158 Problematika ekološkega otoka Rozmanova ulica Uroš Lubej Urad za razvoj in prostor
13.07.2023 902-0027/2023-85 Pravna vzdržnost vnaprejšnje opredelitve glede hrupa Uroš Lubej Urad za razvoj in prostor
13.07.2023 902-0027/2023-84 Delež občine pri financiranju storitev programov za šolske in predšolske otroke Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
09.03.2023 900-0004/2023-41Ureditev pešpoti, da so primerne tudi za otroške vozičke in kolesarje Uroš Lubej Urad za razvoj in prostor
09.03.2023 900-0004/2023-40 Financiranje projektov krajevnih skupnosti Uroš Lubej Kabinet župana
26.01.2023 900-0002/2023-15 Vprašanje glede vasi Dobrava Uroš Lubej Urad za razvoj in prostor
26.01.2023 900-0002/2023-14 Zrušitev strehe velodroma Uroš Lubej Urad za razvoj in prostor
26.01.2023 900-0002/2023-13 Vprašanje glede projekta Chicago (Zavod Novo mesto) Uroš Lubej Kabinet župana
26.01.2023 900-0002/2023-12 Vprašanje glede celostne prometne strategije Uroš Lubej Urad za razvoj in prostor
12.01.2023 900-0009/2022-8 Vprašanje glede preplastitve ceste na Markljevi ulici in otroškega igrišča Uroš Lubej Urad za razvoj in prostor
12.01.2023 900-0009/2022-7 Vprašanja glede programskih sredstev za področje kulture Uroš Lubej Kabinet župana
12.01.2023 900-0009/2022-6 Pobuda in vprašanje glede kolesarske povezave Stopiče - Loka Uroš Lubej Urad za razvoj in prostor
12.01.2023 900-0009/2022-5 Pobuda za ureditev problematike prepogostih premestitev najmlajših otrok v vrtcih v Mestni občini Novo mesto Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
06.10.2022 900-0007/2022 – 540 Dopolnitev odgovora na svetniško vprašanje: 900-0004/2022 - 498 Pobuda da se preuči položaj družin pri katerih eden ali oba starša še nimata pravice za pridobitev stalnega prebivališča v MO NM in so zaradi tega diskriminirani pri točko Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
06.10.2022 900-0007/2022 – 539 Zapisniki komisij za sprejem v vrtce Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
06.10.2022 900-0007/2022 – 538 Plaže na Krki Uroš Lubej Kabinet župana
06.10.2022 900-0007/2022 – 537 Obnova starodavne pešpoti Uroš Lubej Kabinet župana
06.10.2022 900-0007/2022 – 541 Stanovanja v Mestni občini Novo mesto Uroš Lubej Urad za razvoj in prostor
07.07.2022 900-0005/2022 - 513 Pobuda za preučitev situacije položaja starejših, ki živijo doma in potrebujejo pomoč storitev na domu Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
07.07.2022 900-0005/2022 - 512 Seznam realiziranih/nerealiziranih projektov v Strategiji za turizem iz leta 2015 Uroš Lubej Kabinet župana
26.05.2022 900-0004/2022 - 499 Povabilo na Pedenjtržnico Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
26.05.2022 900-0004/2022 - 498 Pobuda da se preuči položaj družin pri katerih eden ali oba starša še nimata pravice za pridobitev stalnega prebivališča v MO NM in so zaradi tega diskriminirani pri točkovanju za sprejem v javne vrtce Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
10.03.2022 900-0002/2022 - 489 Izvedba širše diskusije glede uporabe narodnega doma v prihodnosti Uroš Lubej Kabinet župana
10.03.2022 900-0002/2022 - 488 Prehodi za pešce ob kandijskem križišču Uroš Lubej Urad za razvoj in prostor
10.03.2022 900-0002/2022 - 487 Položaj skupnosti v vasi Srebrniče Uroš Lubej Kabinet župana
16.12.2021 900-0018/2021 - 452 Sodni postopki proti Mestni občini Novo mesto Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
16.12.2021 900-0018/2021 - 451 Drsališče Uroš Lubej Kabinet župana
08.07.2021 900-0009/2021-401 Aktivnosti občinske uprave pri spodbujanju cepljenja proti Covid 19 Uroš Lubej Kabinet župana