vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
09.03.2023 900-0004/2023-41Ureditev pešpoti, da so primerne tudi za otroške vozičke in kolesarje Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
09.03.2023 900-0004/2023-40 Financiranje projektov krajevnih skupnosti Uroš Lubej Kabinet župana
26.01.2023 900-0002/2023-15 Vprašanje glede vasi Dobrava Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
26.01.2023 900-0002/2023-14 Zrušitev strehe velodroma Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
26.01.2023 900-0002/2023-13 Vprašanje glede projekta Chicago (Zavod Novo mesto) Uroš Lubej Kabinet župana
26.01.2023 900-0002/2023-12 Vprašanje glede celostne prometne strategije Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
12.01.2023 900-0009/2022-8 Vprašanje glede preplastitve ceste na Markljevi ulici in otroškega igrišča Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
12.01.2023 900-0009/2022-7 Vprašanja glede programskih sredstev za področje kulture Uroš Lubej Kabinet župana
12.01.2023 900-0009/2022-6 Pobuda in vprašanje glede kolesarske povezave Stopiče - Loka Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
12.01.2023 900-0009/2022-5 Pobuda za ureditev problematike prepogostih premestitev najmlajših otrok v vrtcih v Mestni občini Novo mesto Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
06.10.2022 900-0007/2022 – 540 Dopolnitev odgovora na svetniško vprašanje: 900-0004/2022 - 498 Pobuda da se preuči položaj družin pri katerih eden ali oba starša še nimata pravice za pridobitev stalnega prebivališča v MO NM in so zaradi tega diskriminirani pri točko Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
06.10.2022 900-0007/2022 – 539 Zapisniki komisij za sprejem v vrtce Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
06.10.2022 900-0007/2022 – 538 Plaže na Krki Uroš Lubej Kabinet župana
06.10.2022 900-0007/2022 – 537 Obnova starodavne pešpoti Uroš Lubej Kabinet župana
06.10.2022 900-0007/2022 – 541 Stanovanja v Mestni občini Novo mesto Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
07.07.2022 900-0005/2022 - 513 Pobuda za preučitev situacije položaja starejših, ki živijo doma in potrebujejo pomoč storitev na domu Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
07.07.2022 900-0005/2022 - 512 Seznam realiziranih/nerealiziranih projektov v Strategiji za turizem iz leta 2015 Uroš Lubej Kabinet župana
26.05.2022 900-0004/2022 - 499 Povabilo na Pedenjtržnico Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
26.05.2022 900-0004/2022 - 498 Pobuda da se preuči položaj družin pri katerih eden ali oba starša še nimata pravice za pridobitev stalnega prebivališča v MO NM in so zaradi tega diskriminirani pri točkovanju za sprejem v javne vrtce Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
10.03.2022 900-0002/2022 - 489 Izvedba širše diskusije glede uporabe narodnega doma v prihodnosti Uroš Lubej Kabinet župana
10.03.2022 900-0002/2022 - 488 Prehodi za pešce ob kandijskem križišču Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
10.03.2022 900-0002/2022 - 487 Položaj skupnosti v vasi Srebrniče Uroš Lubej Kabinet župana
16.12.2021 900-0018/2021 - 452 Sodni postopki proti Mestni občini Novo mesto Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
16.12.2021 900-0018/2021 - 451 Drsališče Uroš Lubej Kabinet župana
08.07.2021 900-0009/2021-401 Aktivnosti občinske uprave pri spodbujanju cepljenja proti Covid 19 Uroš Lubej Kabinet župana
08.07.2021 900-0009/2021 - 409 Omejitev prometa na Glavnem trgu Uroš Lubej Skupna občinska uprava občin Dolenjske
27.05.2021 900-0007/2021 – 388 Mladinski center in projekt Livada Uroš Lubej Kabinet župana
22.04.2021 900-0004/2021 - 381 Predšolska vzgoja v času epidemije in področje kulture pri Zavodu Novo mesto Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
22.04.2021 900-0004/2021 - 380 Problematika pasjih iztrebkov Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
22.04.2021 900-0004/2021 - 379 Športni park Portoval Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
22.04.2021 900-0004/2021 - 378 Parkiranje v mestnem jedru Uroš Lubej Skupna občinska uprava občin Dolenjske
22.04.2021 900-0004/2021 - 377 Kadrovska politika Uroš Lubej Direktorica občinske uprave
28.01.2021 900-20/2020-329 Pobuda za analizo stanja na področju vrtcev z vidika prostora Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
28.01.2021 900-20/2020 – 330 Narodni dom Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
17.12.2020 900-19/2020–313 Pobuda, da Nadzorni odbor opravi nadzor nad proračunom MO NM Uroš Lubej Direktorica občinske uprave
17.12.2020 900-19/2020 – 315 Vprašanja na temo Arheološkega parka Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
17.12.2020 900-19/2020 – 314 Svetniško vprašanje: Neresnične, žaljive ter pravno nevzdržne trditve Mestne občine Novo mesto o treh članih Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto v odgovoru na tožbo pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
17.12.2020 900-19/2020 – 312 Pobuda za izdelavo akcijskega načrta oz. strategije za invalidom prijazno občino Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
09.07.2020 900-10/2020–268 Dopolnitev pobude za sprejem v vrtce v Mestni občini Novo mesto oz. čakalne vrste za sprejem v vrtce v Mestni občini Novo mesto Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
28.05.2020 900-5/2020–239 Pobuda glede objekta Glavni trg 2 Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj