vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-6/2019-117 Bazen - omogočimo pogoje tudi za tečaje potapljanja


Datum: 11. 07. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Bazen - omogočimo pogoje tudi za tečaje potapljanja

Pozdravljam odločitev oz. namero občine, da se razmišlja o gradnji 25-metrskega bazena v Češči vas. To omogoča, da se zadosti večini potreb lokalne skupnosti. Prav tako je pametna odločitev za izgradnjo ogrevalnega bazena, ki bo poleg ostalih funkcij omogočil plavanje najmlajših. Predlagam pa, da se v načrtovanju in kasnejši gradnji bodočega bazna odpre možnost tudi za podvodni šport. S tem bomo zadostili še dodatnim potrebam občank in občanov. Predlagam, da se načrtuje po vzoru bazena na Fakulteti za šport, ki je na eni strani zelo nizek, na drugi pa izrazito poglobljen. S tem se bo omogočilo tečaje potapljanje in postavilo temelj za razvoj potapljaškega športa. Ob tem je potrebno opozoriti, da tečaj potapljanja lahko poteka vzporedno (istočasno) s tečajem plavanja – se pravi, da je lahko bazen v istem terminu dvojno izkoriščen. Gre za popularen šport: vemo namreč, da je v Novem mestu oziroma njegovi bližini kar pet klubov za podvodne aktivnosti, ki opravljajo tudi izrazito družbeno koristno vlogo, s čimer je ta pobuda še dodatno utemeljena.

117.pdf

Odgovor

Globina bazena je bila v zasnovi omejena na 1,2 – 2,2 metra zaradi večje uporabnosti bazena za čim širši krog uporabnikov. Večja globina bazena, ki bi bila primerna za specifične treninge potapljanja, ni najbolj prijazna za »povprečnega« plavalca, ki ima lahko naraven strah pred takšno globino. Trening potapljanja z dihalno opremo ne zahteva le večje globine, ampak tudi posebno ojačitev dna bazena, kjer se ti treningi opravljajo, kar predstavlja obsežno dodatno investicijo (namesto standardne PVC prevleke je potrebno izvesti poseben ojačan del bazenskega dna). Izkušnje kažejo (ravno bazen Fakultete za šport v Ljubljani), da potapljači z dihalno opremo (jeklenke in ostala sorodna oprema) neizogibno povzročajo dodatne poškodbe bazenskih površin. Nenazadnje, dodatna globina bazena predstavlja bistveno višje stroške ogrevanja vode, saj se njen volumen s takšno poglobitvijo lahko skoraj podvoji. Dodatno preverjanje potreb klubov za podvodne aktivnosti je pokazalo, da je obseg tovrstnih aktivnosti, ki zahtevajo izrazito poglobljen bazen premajhen, da bi bilo smiselno izvesti takšno povečanje vrednosti investicije za izgradnjo kot tudi za posledično vzdrževanje. Še vedno bo bazen primeren za tečaje potapljanja, za katere je dovolj globina cca. 2 metra in bo omogočal raznovrstne aktivnosti širokemu krogu uporabnikov.

 

Pripravil:

 

                            Veno Vranc

  administrator za EU sofinanciranje projektov

 

                         dr. Iztok Kovačič                                           dr. Vida Čadonič Špelič

            vodja Urada za prostor in razvoj                                         direktorica

Nazaj na seznam