vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0002/2023-13 Vprašanje glede projekta Chicago (Zavod Novo mesto)


Datum: 26. 01. 2023
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

27. januarja 2022 je Zavod Novo mesto na svoji facebook strani napovedal dogodek Chicago. Premierna izvedba naj bi se zgodila v novembru 2022. Napovedane so bile tudi ponovitve po Sloveniji. Razpisana je bila avdicija za pevke in pevce s plesnim znanjem, katere rok za prijavo je bil 16. februarja 2022, predviden je bil tudi datum avdicij za 12. marec 2022. Zanima me naslednje:

- Ali je bila avdicija izvedena?

- Ali drži, da so bili nastopajoči že angažirani?

- Ali drži, da je bila narejena koreografija in scenografija?

- Ali drži, da projekt ni bil izveden, ker pravne zadeve niso bile urejene?

- Ali drži, da so bili s projektom torej že realizirani posamezni odhodki? V kakšni višini? Iz katerega vidra so bili ti odhodki pokriti?

- Kakšni so torej razlogi, da projekt ni bil izveden?

Odgovor

Odgovor na vprašanja svetnika je podal Zavod Novo mesto.

Meta Retar Kramar, mag.

dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za družbene dejavnosti

direktorica

 

 

POJASNILO O IZVEDBI MUZIKLA CHICAGO

Avdicija za muzikal Chicago je bila izvedena, nastopajoči so bili angažirani za prvo »bralno« vajo. Ustvarjeni so bili prvi kreativni procesi oziroma ideje za koreografijo in scenografijo, ki pa smo jo nato uporabili pri produkciji operete Netopir.

Glede pravnih zadev smo se pred razpisom avdicije o izvajalskih pravicah pozanimali pri AAS in SAZASU. Oboji so zatrdili, da ni ovir in težav pri izvedbi, kar se tiče avtorskih pravic. Čeprav gre za verodostojni agenciji na področju avtorskih pravic, ki sta nam odobrili izvajanje, smo se na podlagi izkušenj, ki jih je v preteklosti z urejanjem tovrstnih pravic imela tudi Glasbena šola Marjana Kozine pri izvajanju projekta Mamma Mia, obrnili še ameriško agencijo, ki pa nam izvajalskih pravic ni podelila. Na podlagi tega smo se odločili, da ta projekt prekličemo in angažirane izvajalce uporabimo v novi produkciji (Netopir). V okviru projekta je nastalo nekaj nižjih odhodkov, vendar smo jih kompenzirali z opereto Netopir. Stroški so nastali na programu Kultura ZNM oziroma KC Janeza Trdine.

 

Pripravil

Matevž Novak

Direktor Zavoda Novo mesto

Aleš Makovac

 

 

 

 

 

 

 

Nazaj na seznam