vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0002/2023-14 Zrušitev strehe velodroma


Datum: 26. 01. 2023
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Pobuda, da se posreduje naslednje dokumente:

-           Kopija gradbenih dovoljenj za velodrom (verjetno sta bila vsaj 2)

-           Kopija uporabnih dovoljenj za velodrom (verjetno sta bila vsaj 2)

-           Navodila za obratovanje in vzdrževanje strehe objekta (oziroma membrane, »balona«)

-           Zanima me tudi, ali drži informacija, da je pri akciji reševanja objekta oziroma membrane prišlo do poškodovanja nekaterih oseb – prosim za natančno in celovito informacijo glede tega.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto je za objekt velodroma pridobila vso potrebno dokumentacijo. Leta 1995 je bilo izdano gradbeno dovoljenje, leta 2007 pa uporabno dovoljenje. Leta 2011 je bilo izdano gradbeno dovoljenje za prestavitev plinovoda zaradi priprave na pokritje velodroma. Uporabno dovoljenje je bilo izdano 2016. Investicija se je nadaljevala leta 2017, ko je bilo izdano gradben o dovoljenje za izdelavo podkonstrukcije, na katero se je namestila napihljiva membrana. Uporabno dovoljenje za podkonstrukcijo je bilo izdano leta 2018. Za napihljivo membrano je bilo izdelano tudi dokazilo o zanesljivosti objekta in navodila za uporabo. Dela na velodromu so se nadaljevala leta 2020, ko je bilo izdano gradbeno dovoljenje za postavitev dodatne tribune  s sanitarno garderobnim objektom v dvorani. Uporabno dovoljenje je bilo izdano še istega leta. Zaradi obsežnosti navedene dokumentacije le te ne prilagamo, ampak je na razpolago za vpogled pri skrbniku projekta v Uradu za prostor in razvoj po predhodni najavi. Mestna občina Novo mesto tudi ni bila obveščena, da se je pri reševanju napihljive membrane kdo poškodoval.

 

 

Pripravil:

Pavle JENIČ, podsekretar za investicije

 

Špela Bele Zatežić

Vodja Oddelka za investicije 

                                                                                                                        

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                 dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za prostor in razvoj                                                 direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam