vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0002/2023-15 Vprašanje glede vasi Dobrava


Datum: 26. 01. 2023
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Občan z območja Otočca podaja naslednjo pobudo: »Cesta s smeri Otočca čez vas Dobrava proti Pahi nima javne razsvetljave, niti pločnika, prav tako pa se avtomobili vozijo po tej cesti z visoko hitrostjo, tudi do 80 km/na uro. Predlaga postavitev ležečih ovir, merilca hitrosti. Zanima ga, ali obstajajo načrti za javno razsvetljavo oziroma pločnik.

Prosim za odgovor o morebitnih načrtih glede omenjenih problematik.

Odgovor

Pobudo za izvedbo javne razsvetljave in pločnika bomo vzeli na znanje. Smiselno je, da se cestna razsvetljava in pločnik izvedeta istočasno. Medtem se lahko postavi merilec hitrosti, pri čemer na podlagi analize rezultatov ugotovimo  ustrezne ukrepe omejevanja hitrosti.

Predlagano ureditev lahko kot prednostni projekt na Mestno občino Novo mesto prijavi tudi krajevna skupnost v okviru sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti.

 

 

 

 

                            Miloš Dular

      vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

                      dr. Iztok Kovačič                                                                  dr. Jana Bolta Saje

          vodja Urada za prostor in razvoj                                              direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam