vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0014/2023-158 Problematika ekološkega otoka Rozmanova ulica


Datum: 21. 12. 2023
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Opozoril bi rad na problematiko prebivalcev Rozmanove ulice. Že približno tri mesece se neuspešno dopisujejo z odgovornimi glede delovanja ekološkega otoka na tej ulici (nasproti banke Nova KBM). Kartici ne delujejo, potopni koši so zaklenjeni; tako da smeti odlagajo na drugih mestih.

Imam dve vprašanji:

- Zakaj odgovorni tako dolgo niso rešili problema?

- Kdaj bodo prebivalci dobili delujoč otok?

Predlagam, da se preveri ustrezno komunikacij0 s prebivalci

Odgovor

Ponovno Vprašanje in dopolnitev odgovora (12.3.2024)

Komunala Novo mesto je v svojem odgovoru pojasnil, da ekološki otok ni v okvari, temveč je v obdobju treh mesecev prišlo trikrat do izpada električnega napajanja in posledično do  njegovega nedelovanja. Vsakokrat so se na okvaro odzvali takoj, ko so bili seznanjeni z napako, in zagotovili odpravo napake v najkrajšem možnem času, ter hkrati zagotovili  potrebna dodatna praznjenja eko-otoka.

Naj povem, da krajani tovrstnih aktivnosti niso niti opazili, saj naj bi ekološki otok bolj ali manj ves čas bil nedelujoč. Sam sem takoj po prejemu odgovora na licu mesta preveril stanje in ponovno vprašal prebivalce, kakšno je stanje z delovanjem kartic.

Sam sem opazil, da sta koš za papir in koš za steklo odprta in da lahko vsakdo vrže notri kakršen koli odpadek. Krajani pa so mi pojasnili, da sta tudi zabojnika za embalažo odprta oziroma, kadar sta zaklenjena, nedelujoča, zabojnik za biološke in mešane komunalne odpadke pa nedelujoča. Uporabniki zaradi teh razlogov otoka v glavnem ne uporabljajo in odlagajo odpadke na drugih bližnjih zabojnikih.

Zato še enkrat sprašujem in dajem pobudo, da se ekološki otok spravi v polno funkcijo.

Ob tem pa še enkrat sprašujem:

1. Ali je vodstvo Komunale preverilo komunikacijo z uporabniki in ali je bila ta komunikacija ustrezna v poslovnem smislu? Uporabniki se namreč pritožujejo, da temu ni bilo ravno tako (glavni problem je predvsem neodzivnost).

2. Ali in kdaj ste nazadnje preverili delovanje ekološkega otoka? 

3. K temu bi dodal še vprašanje oziroma pričanje občanke, ki uporablja ekološki otok na Sokolski ulici, pred Jakčevim domom. Uporabnica se je pritožila nad funkcionalnostjo zabojnika. Zapisala je naslednje: Zabojnik je zelo nefunkcionalen: namreč, ko skušaš odložiti smeti, se sam zapira. Ko smeti končno odložiš pa se noče zapreti. Pojasnila pa je tudi, da se vsi zabojniki razen zabojnika za biološke odpadke samo odpirajo in za uporabo ni potrebna kartica. Na podlagi tega sprašujem: 1. Ali se da kako urediti problem s funkcionalnostjo, na katerega opozarja uporabnica? 2. Zakaj ni urejeno zaklepanje, kot bi moralo biti?

ODGOVOR:        Vaša vprašanja smo naslovili na Komunalo Novo mesto d.o.o., ki je izvajalec javne službe in upravlja z omenjenimi ekološkimi otoki. Njihov  odgovor je v prilogi.

Na podlagi vašega vprašanja je Komunala Novo mesto seznanila Mestno občino Novo mesto s problematiko delovanja potopnih zbiralnikov oz. ekoloških otokov v mestnem jedru. Zato bo Mestna občina Novo mesto  izvedla ustrezne reklamacijske postopke za zbirna mesta, ki so še v garancijski dobi, in skupaj s  Komunalo Novo mesto pričela z aktivnostmi za zagotovitev ustreznega delovanja vseh potopnih ekoloških otokov, skladno z njihovim namenom.

Pripravila:

Urška Ožbolt

vodja Oddelka za komunalne dejavnosti

Franci Starbek                                                                                                  

vodja Urada za infrastrukturo                                                                           

                                                                                                            dr. Jana Bolta Saje

                                                                                                     direktorica občinske uprave

 

Priloga:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vprašanje smo posredovali na Komunalno Novo mesto, ki je pojasnila, da ekološki otok ni v okvari, temveč je v obdobju treh mesecev prišlo trikrat do izpada električnega napajanja in posledično do  njegovega nedelovanja. Vsakokrat so se na okvaro odzvali takoj, ko so bili seznanjeni z napako, in zagotovili odpravo napake v najkrajšem možnem času, ter hkrati zagotovili  potrebna dodatna praznjenja eko-otoka.

Med možnimi razlogi za nedelovanje eko-otoka navajajo tudi okvaro kartice. V tem primeru so občani upravičeni do nove kartice, ki jo prevzamejo na Komunali Novo mesto,  ob sočasni predaji stare kartice.

Predlagamo, da se stanovalci v primeru nedelovanja eko-otoka obrnejo na Komunalo Novo mesto, ki bo v najkrajšem možnem času eko-otok ponovno vzpostavila.

 

Pripravila:

 

Urška Ožbolt

vodja Oddelka za komunalne dejavnosti

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                               

vodja Urada za infrastrukturo                                                             dr. Jana Bolta Saje

(po pooblastilu št. 1000-0011/2015-157 (411))                          direktorica občinske uprave

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazaj na seznam