vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0014/2023-159 Zavod Novo mesto


Datum: 21. 12. 2023
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

V zadnjih mesecih sem prejel več zaskrbljenih opozoril glede delovanja Zavoda Novo mesto. V tej luči postavljam naslednja vprašanja:

• Zavodu se očita, da je v zadnjem obdobju veliko redno zaposlenih zapustili zavod. Koliko redno zaposlenih je v zadnjem obdobju (mandatu obstoječega direktorja) zapustilo Zavod Novo mesto? Koliko je skupno število zaposlenih po posameznih letih v zadnjih treh let.

• Zavodu se očita, da je tudi edini večji projekt na področju kulture festival SGSM bil neuspešen. Prosim za podatke o uspešnosti festivala SGSM, in sicer število (po polni ceni) prodanih vstopnic, po posameznih predstavah.

• Veliko dogodkov naj bi bilo v zadnjem obdobju odpovedanih. Zanima me, koliko dogodkov je bilo odpovedanih v letih 2022 in 2023 in kakšni so razlogi za odpoved posameznih dogodkov?

• Zavodu nekateri očitajo veliko komercializacijo. Zato me zanima, kakšen javni interes zavod zasleduje za koncerte naslednjih glasbenih skupin oziroma izvajalcev: Rock partyzani; Gianni Rijavec; Gašper Rifelj in Matjaž Kumelj. Ali ne gre tukaj – z vsem spoštovanjem – vendarle za skupine izrazito komercialnega značaja? Zanima me tudi, ali so omenjeni štirje dogodki (koncerti) bili finančno uspešni (prosim za utemeljitev). Kakšno je bilo število prodanih kart (po polni ceni) po posamezni predstavi?

• Zavodu očitajo, da kljub številni ekipi zaposlenih ne ustvarja dovolj lastnih dogodkov, še posebej ne v času pomladno-poletne sezone. Zato sprašujem, koliko kulturno-turističnih prireditev, festivalov, predstav, razstav, delavnic, otroških prireditev in drugih dogodkov je Zavod Novo mesto organiziral v času pomladno-poletne sezone?

• Koliko novih in koliko starih turističnih produktov je ekipi Zavoda  Novo mesto uspelo realizirati v turistični sezoni 2023?

•  Kakšna je skupni stroške letošnjega adventnega dogajanja (prosim za razrez tudi po posameznih glavnih postavkah).

•  Kakšen je bil strošek nabave osvetlitve v lanskem letu (2022)? Ali drži, da je del opreme neuporaben? Prosim za natančno pojasnilo glede tega.

• Kakšna je trenutna finančna situacija v Zavodu Novo mesto? Kakšen je finančni primanjkljaj v letošnjem letu?

• Podajam pobudo Nadzornemu odboru, da opravi temeljito revizijo poslovanja Zavoda Novo mesto.

• Podajam tudi pobudo vodstvu občine, da tudi sama preuči smotrnost poslovanja Zavoda Novo mesto.

 

Odgovor

Ponovno vprašanje in dopolnitev odgovra (13.3.2024)

V zadnjih mesecih sem prejel več zaskrbljenih opozoril glede delovanja Zavoda Novo mesto. V tej luči postavljam naslednja vprašanja:

• Zavodu se očita, da je v zadnjem obdobju veliko redno zaposlenih zapustili zavod. Koliko redno zaposlenih je v zadnjem obdobju (mandatu obstoječega direktorja) zapustilo Zavod Novo mesto? Koliko je skupno število zaposlenih po posameznih letih v zadnjih treh let.

• Zavodu se očita, da je tudi edini večji projekt na področju kulture festival SGSM bil neuspešen. Prosim za podatke o uspešnosti festivala SGSM, in sicer število (po polni ceni) prodanih vstopnic, po posameznih predstavah.

• Veliko dogodkov naj bi bilo v zadnjem obdobju odpovedanih. Zanima me, koliko dogodkov je bilo odpovedanih v letih 2022 in 2023 in kakšni so razlogi za odpoved posameznih dogodkov?

• Zavodu nekateri očitajo veliko komercializacijo. Zato me zanima, kakšen javni interes zavod zasleduje za koncerte naslednjih glasbenih skupin oziroma izvajalcev: Rock partyzani; Gianni Rijavec; Gašper Rifelj in Matjaž Kumelj. Ali ne gre tukaj – z vsem spoštovanjem – vendarle za skupine izrazito komercialnega značaja? Zanima me tudi, ali so omenjeni štirje dogodki (koncerti) bili finančno uspešni (prosim za utemeljitev). Kakšno je bilo število prodanih kart (po polni ceni) po posamezni predstavi?

• Zavodu očitajo, da kljub številni ekipi zaposlenih ne ustvarja dovolj lastnih dogodkov, še posebej ne v času pomladno-poletne sezone. Zato sprašujem, koliko kulturno-turističnih prireditev, festivalov, predstav, razstav, delavnic, otroških prireditev in drugih dogodkov je Zavod Novo mesto organiziral v času pomladno-poletne sezone?

• Koliko novih in koliko starih turističnih produktov je ekipi Zavoda  Novo mesto uspelo realizirati v turistični sezoni 2023?

•  Kakšna je skupni stroške letošnjega adventnega dogajanja (prosim za razrez tudi po posameznih glavnih postavkah).

•  Kakšen je bil strošek nabave osvetlitve v lanskem letu (2022)? Ali drži, da je del opreme neuporaben? Prosim za natančno pojasnilo glede tega.

• Kakšna je trenutna finančna situacija v Zavodu Novo mesto? Kakšen je finančni primanjkljaj v letošnjem letu?

 

Odgovor

Pobudo svetnika za dopolnitev odgovora št. 902-0014/2023-159 smo posredovali Zavodu Novo mesto. V prilogi je njihov odgovor.

 

 

Pripravila:

 

Ivica Menger,                                                                         dr. Jana Bolta Saje

višja svetovalka                                                                             direktori

Priloga:

 

_______________________________________________________________________________

Zavodu se očita, da je v zadnjem obdobju veliko redno zaposlenih zapustili zavod. Koliko redno zaposlenih je v zadnjem obdobju (mandatu obstoječega direktorja) zapustilo Zavod Novo mesto? Koliko je skupno število zaposlenih po posameznih letih v zadnjih treh letih?

 

Kadrovska dinamika se v celotni državi spreminja in postaja vedno hitrejša. Na trgu delovne sile je veliko povpraševanje po delovni sili, bistveno slabša je ponudba. Zlasti to velja za primarne poklice, ki so v javnem sektorju »utopljeni« globoko pod minimalno plačo. Ta pojav pospešeno rezultira v neželeno spiralo negativne selekcije, ki po piramidi javnega sektorja v Sloveniji sega vse do političnih vrhov. Na posledice tega pojava ni bil v preteklosti imun niti Zavod Novo mesto, zato je povečana kadrovska dinamika pričakovan pojav.

 

Do prihoda aktualnega direktorja je bila kadrovska dinamika majhna oz. zanemarljiva. Ob nastopu mandata se je ta začela večati skladno z razvojem dejavnosti, povečevanjem obsega sredstev v upravljanju, obsega programa in s postavljanjem vedno višjih zahtev glede kakovosti storitev zavoda za občane in obiskovalce mesta.

 

Od avgusta 2020, ko je aktualni direktor nastopil mandat je zavod zapustilo 12 redno zaposlenih delavcev, od tega je šlo v dveh primerih za upokojitev. Večina izpraznjenih delovnih mest je bila zasedena z nadomestnimi zaposlitvami. Nekatera delovna mesta so bila bodisi ukinjena, bodisi razvojno umeščena v druge sektorje.

 

Število zaposlenih po organizacijskih enotah

31.12.2021

31. 12. 2022

31. 12. 2023

NOE VODSTVO

7

6

7

NOE POSLOVNI SEKTOR

6

5

5

NOE TEHNIČNI SEKTOR

14

20

18

NOE ŠPORT

5

4

14*

NOE KULTURA

7

9**

9

NOE TURIZEM

3

5

4

NOE MLADINA

/

2

2

JAVNA DELA

3

/

2

SKUPAJ

45

51

61

* Učinek začetka obratovanja bazena

** Prehod hišnika in čistilke iz tehničnega sektorja v NOE Kultura

 

Zavodu se očita, da je tudi edini večji projekt na področju kulture festival SGSM bil neuspešen. Prosim za podatke o uspešnosti festivala SGSM, in sicer število (po polni ceni) prodanih vstopnic, po posameznih predstavah.

 

8. mednarodni glasbeni festival Sem glasba, sem mestu (SGSM) je potekal od 29. 5. – 3. 6. 2023. Koncerti so se odvijali v Kulturnem centru Janeza Trdine v Trdinovi dvorani in v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja na Grmu v Novem mestu. Kot vsako leto, smo v festivalski del SGSM vključiti raznolik program, z mislijo, da bi program pritegnil kar se da veliko publike, od najmlajših do tistih bolj zrelih poslušalcev. Tako smo v sklopu 8. SGSM v program uvrstili koncerta za najmlajše, za preostale koncerte pa tudi domače umetnike in umetnike iz Slovenije in tujine. V festivalskem delu 8. SGSM smo tako poslušali:

1. Pihalni orkester Krka z belgijskim dirigentom in skladateljem Bartom Picqueurjem

2. Trobilni kvintet Contrast, večkrat nagrajena zasedba tako v Sloveniji kot tudi v tujini, ki je skupaj z Lucijo Ćirović pričaral čudovito popotovanje skozi glasbo na otrokom primeren način.

3. Koncert nagrajencev 4. mednarodnega pevskega tekmovanja 2022, na katerem so se predstavili: Polina Yatsenko (Rusija), Tilen Udovič in Jerica Steklasa (oba Slovenija)

4. Jure Tori, virtuoz na harmoniki in skladatelj je skupaj z avstrijskim kontrabasistom Wolframom Derscmidtom v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja odigral nepozaben koncert, ki je resnično navdušil izbrano publiko.

5. Tradicionalno smo v sklopu SGSM gostili Društvo slovenskih skladateljev. Na koncertu so predstavili instrumentalne novitete slovenskih skladateljev, ki so jih izvajali vrhunski izvajalci.

 

Podatki o obisku posameznih koncertov:

 

Datum koncerta

Izvajalec

Št. obiskovalcev

29.5.23

PO Krka

154

30.5.23

TK Contrast in Lucija Čirović

16

31.5.23

Koncert nagrajencev SGSM 2022

12

1.6.23

Jure Tori

40

2.6.23

DSS

40

3.6.23

Finale - Cantabile

50

SKUPAJ OBISKOVALCEV

312

 

6. Osmi festival SGSM se je zaključil s finalom 5. pevskega tekmovanja SGSM 2023, ob spremljavi simfoničnega orkestra in publika je tako lahko uživala v večeru opernih arij in samospevov. Ta oblika finala bo ostala tudi v prihodnjih letih, ker dviguje raven tekmovanja nad običajno in na ta način postane tekmovanje primerljivo z največjimi pevskimi tekmovanji v Evropi. Na samo tekmovanje so se prijavile pevke in pevci iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Madžarske, Srbije in Ukrajine.

Komisijo je sestavljala 4 članska mednarodna komisija v sestavi:

Prof. Barbara Jernejčič Fürst, predsednica žirije, AG Ljubljana, Slovenija; Simone Maria Marziali, Agency Musikos from Firenze, Italija; Prof. Nejc Lavrenčič, Zavod PerArtem, Slovenija; Winnfried Hofinger, Agentur Tennigkeit, Nemčija.

 

Tekmovanje je potekalo v treh kategorijah:

Opera,

Samospev,

Samospev duo.

 

Podatki prijavljenih na tekmovanju: Karmen Lavrinšek (SLO); Kristina Fekonja (SLO), Blaž Stajnko (SLO), Talita Sofija Komelj (SLO), Alexandra Farkas (H), Lucija Spevec (HR), Peter Grdadolnik (SLO), Aleksandra Alivojvodić (SRB), Marko Ferjančič (SLO), Ana Potočnik (SLO), Katarina Katanić (SRB), Snežana Tanasković (SRB), Dušan Dakić (SRB), Volodymyr Morozov (UKR), Rebeka Pregelj (SLO); Anamarija Beguš (SLO).

Nagrajenci 5. mednarodnega pevskega tekmovanja SGSM 2023:

OPERA

Zlata plaketa: Volodymyr Morozov

Srebrna plaketa in posebna nagrada za master class v Italiji: Marko Ferjančič

Bronasta plaketa in posebna nagrada Simone Marziali: finale na tekmovanju Maria Calas v Italiji: Lucija Spevec Bronasta plaketa in posebna nagrada za master class v Italiji: Peter Grdadolnik

 

SAMOSPEV

Bronasta plaketa: Ana Potočnik

 

SAMOSPEV DUO

Srebrna plaketa in posebna nagrada Zavoda Per Artem: samostojni recital: Rebeka Pregelj in Ana Maria Beguš

 

Zavedamo se, da število obiskovalcev ni takšno, kot smo si želeli. V iskanju rešitev za boljši obisk koncertov v sklopu SGSM, bomo v letu 2024 festival izvedli prej, od 15. do 20. aprila, ki je tudi po ostalih statističnih podatkih bolj primeren mesec za prodajo vstopnic kot konec maja.

V lanskem letu smo dali s spremljavo simfoničnega orkestra v finalu tekmovanja v kategoriji opera večji pomen in tej smernici sledimo tudi v letu 2024. Za nagrade za najboljše pevke in pevce smo poleg denarnih nagrad uspeli pridobiti tudi praktične pevske nagrade: brezplačni pevski mojstrski tečaji v Italiji, vloge v opernih produkcijah italijanskih producentov v Italiji. Poleg pevskega tekmovanja bomo v letu 2024 organizirali mojstrski tečaj s svetovno znano pevsko pedagogijo in solistko Snežano Neno Brzaković. Veliko razmišljanj, posvetovanj in naporov je vloženih v to, da bi bil SGSM še bolj zanimiv, vendar pazimo, da bi festival še vedno ponujal res kvalitetne izvajalce, ki svoje koncerte izvedejo na najvišji umetniški ravni in ne bi radi prešli na komercialno naravnane koncerte.

 

Veliko dogodkov naj bi bilo v zadnjem obdobju odpovedanih. Zanima me, koliko dogodkov je bilo odpovedanih v letih 2022 in 2023 in kakšni so razlogi za odpoved posameznih dogodkov?

 

Kultura, predvsem pa izvajalci so živa stvar in lahko pride do odpovedi dogodkov zaradi različnih razlogov. Najpogostejši razlog je bolezen v ansamblu. Kadar se to zgodi, se trudimo najti nadomestni termin oziroma nadomestno predstavo ali koncert. Pri koncertu za Kozinov abonma je šlo za splet nesrečnih okoliščin. Koncert godalnega kvarteta Berlin – Tokyo smo odpovedali zaradi bolezni 1. violinista. Nadomestni koncert s svetovno priznanim klarinetistom Matejem Bekavcem je bil prav tako odpovedan zaradi bolezni solista. Občasno pa se dogodki odpovejo zaradi poslovnega razloga. Premajhno zanimanje za dogodek, kljub temu, da smo bili skupaj z izvajalci prepričani, da bo dogodek zanimiv za veliko število publike, se je pokazalo obratno. Še posebej pri organizaciji koncertov je izredno težko napovedati število obiskovalcev, razen v kolikor gre za koncert komercialne narave oz. je izvajalec zelo prepoznan. Če ne bi prišlo do odpovedi zaradi poslovnih (to je premalo zanimanja za dogodek) razlogov, bi ZNM s tem utrpel finančno škodo, čemur smo se poskušali izogniti. Odpadlo je tudi nekaj filmov, ker zaradi nične prodaje vstopnic niso bili predvajani oz. smo jih zaradi večjih dogodkov premaknili na nadomestni datum.

 

Odpovedi v letu 2022

 

Izvajalec

Razlog

Romantični koncert- Gianni Rijavec in godalni kvartet 3.9.22

Poslovni razlogi

Mama mia (29-31.3.2022)

Odpoved s strani izvajalca

Zdrava pamet 24.11.

Bolezen v ansamblu

1na1: Predin & Mef 6.5.22

Poslovni razlogi

Gregor Grabner 27.9.22

Poslovni razlogi

Paloma 14.5.

Bolezen v ansamblu

Jazz inti: Marko Črnčec 13.5.22

Poslovni razlogi

 

Odpovedi v letu 2023

 

Izvajalec

Razlog

Jurka Zoroja in Ensemble Dissonance 16. 5. 23

Poslovni razlogi

Svoje usode krojači 11. 3. 23

Bolezen v ansamblu

VOX aRSANA 11. 3. 23

Poslovni razlogi, koncert je bil umeščen v Kozinov abonma in izveden 27. oktobra 2023

Rock Partyzani 29. 9. 23

Bolezen v ansamblu

Hamo

Odpoved s strani izvajalca. Koncert bo 8. marca 2024

Oberkrajn- Unterkrajn_ balkan macht frei 15. 6. 23 Kozinov abonma

Bolezen v ansamblu

Berlin- Tokyo kvartet KA

Bolezen v ansamblu

 

Zavodu nekateri očitajo veliko komercializacijo. Zato me zanima, kakšen javni interes zavod zasleduje za koncerte naslednjih glasbenih skupin oziroma izvajalcev: Rock partyzani; Gianni Rijavec; Gašper Rifelj in Matjaž Kumelj. Ali ne gre tukaj – z vsem spoštovanjem – vendarle za skupine izrazito komercialnega značaja? Zanima me tudi, ali so omenjeni štirje dogodki (koncerti) bili finančno uspešni (prosim za utemeljitev). Kakšno je bilo število prodanih kart (po polni ceni) po posamezni predstavi?

 

Javni interes, ki ga zasleduje ZNM na področju kulture je izredno širok. Najprej bi izpostavili našo lastno produkcijo, ki zdaj že nekaj let pogumno in odločno stopa po tej poti in ustvarja lastne produkcije kot so: Opera Julia, Čuk se je oženil v Ameriko, opereta Netopir, ki je v decembru 2023 gostovala v Trstu in tako postala prva lastna produkcija, ki se je predstavila publiki onkraj meja Slovenije. V letu 2024 je v načrtu postavitev nove lastne produkcije. To bo nova opera po knjižni predlogi Vinka Möderndorferja, ki bo opero tudi režiral. Gre za opero Kit na plaži, ki bo premiero doživela v sredini maja 2024. Poleg velikih lastnih produkcij se skozi celo leto ustvarjajo manjše lastne produkcije ali koprodukcije na glasbenem, glasbeno scenskem in galerijskem področju.

Poleg lastne produkcije v KCJT ponujamo v sklopu abonmajev vsebine na najvišji umetniški ravni. Pri nas v Grumovem abonmaju gostujejo najimenitnejše gledališke hiše: SNG Drama Ljubljana, MGL, SNG Nova Gorica, Slovensko stalno gledališče v Trstu, SNG Maribor in ostali. V Kozinov abonma so uvrščeni odlični solisti, skupine, ki izvajajo ali izrazito umetniški klasični program ali občasno tudi bolj sproščen, pa še vedno klasičen program. Program v sklopu SGSM in Jazzintyja je izrazito nekomercialne narave.

 

Ker pa je ZNM delno na trgu in si mora tako del plač kot tudi programa pokriti iz lastnih prihodkov, v spored vključujemo tudi izrazito komercialne vsebine. Tako poleg komedije meseca, ki v našo dvorano privablja veliko število publike, poskušamo tudi na glasbenem področju s komercialnimi izvajalci in glasbo napolniti našo dvorano in tudi na ta način izboljšati finančno sliko ZNM ter s tem omogočiti, da tiste, nekomercialne vsebine in predvsem lastna produkcija dobijo sredstva za izvedbo. Seveda je izbira izvajalcev in vsebin na glasbenem področju zahtevno delo. Pri vsaki izbiri komercialnih vsebin se tehta med tem ali je koncert na dovolj visokem nivoju, ali bo dovolj zanimiv za publiko in ali bo takšen koncert finančno vzdržen za ZNM.

Od omenjenih koncertov smo realizirali dva. Koncert Gašperja Riflja in Matjaža Kumlja. Oba sta tako rekoč domačina in z obema smo šli v soorganizacijo, tako da ZNM ni najemal omenjenih izvajalcev za izvedbo koncertov.

Ostala dva koncerta sta bila odpovedana zaradi poslovnih razlogov oz. bolezni v ansamblu.

 

Poročilo o nakupu vstopnic za koncerte:

 

Izvajalec

Datum koncerta

Št. prodanih vstopnic

Gianni Rijavec

3. 9. 2022

odpovedan

Rock Partyzani 20 – obletnica delovanja

29. 9. 2023

odpovedan

Gašper Rifelj in največje uspešnice vseh časov

16. 4. 2023

Vstopnina 15€, prodanih 81

Matjaž Kumelj – Zlata leta

15. 11. 2023

Vstopnina 20€, prodanih 234

 

Podatkovni prikaz programa v letu 2023:

PROGRAM

Število dogodkov

Grumov abonma

6

Mojčin abonma

8

Kozinov abonma

5

SGSM

6

Jazzinty

6

Opera Julija

4

Opereta Netopir

6

KUV

49

Film (brez KUV)

74

Otroška predstava meseca

2

Pogovorni večeri z Anušo Gaši

2

Koncerti za izven

4

Komedija meseca

10

Komercialni koncerti

4

 

 

Primerjava število nekomercialnih in komercialnih dogodkov

Slika1

 

Zavodu očitajo, da kljub številni ekipi zaposlenih ne ustvarja dovolj lastnih dogodkov, še posebej ne v času pomladno-poletne sezone. Zato sprašujem, koliko kulturno-turističnih prireditev, festivalov, predstav, razstav, delavnic, otroških prireditev in drugih dogodkov je Zavod Novo mesto organiziral v času pomladno-poletne sezone?

 

KULTURA

 

Na področju kulture je trenutno zaposlenih 7 uslužbencev. Programska ekipa: Koordinator za kulturo in vodja glasbenega programa; vodja gledališkega, filmskega programa ter KUV; vodja galerijske dejavnost.

Produkcijska ekipa: tonski mojster, tonski tehnik, lučni mojster, scenski delavec.

Sedem zaposlenih skrbi za izredno bogat program. Preko 200 dogodkov na leto, ustvarjanje lastne produkcije, sodelovanje pri koprodukcijah in izvedba skoraj vseh dogodkov s tako majhnim številom zaposlenih izredno težko obvladujemo in so za to potrebni resnično veliki napori.

Poletni meseci so tudi čas, ko ostali producenti in organizatorji prireditev v Novem mestu ustvarijo veliko število dogodkov. V izogib prekrivanju datumov dogodkov, se v ZNM v poletnih mesecih osredotočimo na izredno pomemben festival Jazzinty, ki traja cel teden in na brezplačno ponudbo ogledov filmov v poletnih mesecih. Menimo, da s tem dodatno obogatimo že tako bogato ponudbo dogodkov v Novem mestu.

V času pomladno – poletne sezone KCJT izvaja naslednje projekte in dogodke:

 1. Festival SGSM
 2. Festival Jazzinty
 3. Filmsko poletje
 4. Galerija je odprta skozi celo leto
 5. Filmski poletni večeri 2x tedensko čez skoraj cel čas poletja v juliju in avgustu, razen za čas Jazzintya. Imeli smo 14 filmskih večerov.

 

TURIZEM

 

Ob koncu leta 2023 so bile na področju turizma ZNM štiri redno zaposlene osebe: koordinatorka za turizem, vodja prireditvene dejavnosti in dva zaposlena področna svetovalca, ki poleg vsakodnevnega dela v poslovalnici TIC delata tudi na vseh projektih področja kot tudi na organizaciji in izvedbi prireditvene dejavnosti. Čeprav je področje kadrovsko podhranjeno, smo v minulem letu realizirali večino začrtanih ciljev, med katere sodijo tudi največje prireditve mesta, turistična vodenja, delavnice, srečanja, izobraževanja ipd.  

 

Področje turizma ZNM v sklopu svoje prireditvene dejavnosti organizira pet največjih prireditev mesta: Pust Novo mesto, Festival cvička, Krka Outdoor Festival, Noč na Krki in Advent Novo mesto (v letu 2024 pod okrilje turizma prihaja tudi Festival Jazzinty). Gre za prireditve, ki predstavljajo tradicionalne, dobro obiskane ter medijsko najbolj odmevne prireditve v dolenjski regiji in najbolj avtentično izpostavljajo edinstvenost in posebnost Novega mesta ter generirajo največje število obiskovalcev, posledično pa predstavljajo turistični potencial z vplivom na gostinsko ponudbo mesta in nočitve. Te prireditve s svojim širokim naborom turističnih vsebin, ki se tematsko navezujejo na naravo, kulturo, šport in gastronomijo, nagovarjajo različne generacije lokalnega prebivalstva in tudi obiskovalce od drugod.

 

V spomladansko-poletnem času smo organizirali naslednje večje prireditve:

 • Pust Novo mesto (februar) – na pustno soboto se je na Glavnem trgu zbralo preko 1.500 obiskovalcev.
 • Festival cvička (maj) – prireditev, ki je v letu 2023 potekala drugo leto pod krovno organizacijo ZNM, je s spremljevalnim programom (akademija cvičkovega turizma, strokovni posvet, srečanje vinogradniških pevskih zborov, srečanje turističnih vodnikov in ponudnikov na temo vinogradniške dediščine,  brezplačna turistična vodenja po mestu, otroška delavnica, likovna razstava vinorelov itd.) trajala 11 dni in v tem času v Novo mesto privabila 18.700 obiskovalcev.
 • Krka Outdoor Festival (junij) – področje turizma ZNM je v okviru te športno-turistične prireditve, ki se je v obliki enotedenskega festivala odvila prvič, organiziralo in izvedlo na različnih lokacijah mesta številne raznovrstne aktivnosti in dogodke, ki se jih je udeležilo preko 1.500 obiskovalcev: dve kolesarski turi, tri vodene tematske sprehode in vožnjo s splavom, okoljevarstveno terensko delavnico beleženja rečnih ovir na reki Krki, štiri filmske in pogovorne večere z okoljevarstveno tematiko in večerni koncert.
 • Noč na Krki – konec poletja je tradicionalna novomeška prireditev privabila preko 2.000 obiskovalcev in poleg večernega koncerta in otroške predstave, v popoldanskem času ponudila tudi srečanje pihalnih godb, nastop mažoretk, dve brezplačni vožnji s splavom po reki Krki in štiri turistična vodenja po mestu.

 

Poleg večjih prireditev mesta je področje turizma ZNM v pomladno-poletnem delu leta organiziralo še vrsto drugih dogodkov, srečanj, delavnic, kot na primer:

 • Organizacija petih rednih mesečnih srečanj/delavnic turističnih vodnikov in ponudnikov  v MONM (teme: Slovenia Outdoor, pot Pozabljena polovica Novega mesta, spominki iz cvička, turistična vodenja po Novem mestu, vinogradniška dediščina).
 • Organizacija prve trail tekaške delavnice I Feel Slovenia Trail Run, katere se je udeležilo 20 tekačev iz različnih krajev Slovenije, ki so na 15 km dolgi trasi spoznavali ulice Novega mesta in njegove neposredne okolice.
 • Soorganizacija in izvedba različnih dogodkov in aktivnosti v sklopu akcije Na kolo pa gasa, ki je aktivirala in povezala različne lokalne akterje na terenu z namenom vzpostaviti odlično navijaško vzdušje ob zaključku kolesarske Dirke Po Sloveniji. Prav ta akcija je doprinesla pomemben prispevek, da je Mestna občina Novo mesto v tem letu prejela dolgo želeni naziv Naj gostitelj Dirke Po Sloveniji. 
 • Izvedba turističnega programa v sklopu festivala Sem glasba, sem mesto (2 x tematsko turistično vodenje, izposoja plovil na Mestni plaži).
 • Izvedba turističnega programa v sklopu različnih srečanj – npr. konferenca županov, srečanje kulturnih domov Slovenije, ipd. (tematska turistična vodenja, degustacije ipd.).
 • Organizacija več študijskih tur v mestnem središču in bližnji okolici (Trška gora, Otočec) za češke, danske, nizozemske in poljske novinarje.

 

Koliko novih in koliko starih turističnih produktov je ekipi Zavoda  Novo mesto uspelo realizirati v turistični sezoni 2023?

Zavod Novo mesto je prve lastne turistične produkte razvil ob Krki z zavedanjem, da je reka eden večjih potencialov razvoja turizma v Novem mestu. Na Mestni plaži, ki je locirana na desnem bregu Krke pod Športnim parkom Portoval, obratuje Bar Plaža in se vrši oddaja različnih tipov plovil (3 x leseni čoln,  5 x kanu, 9 x sup). Aktivnosti na Mestni plaži se vršijo v sezoni, ki traja od junija do septembra. Gostinsko dejavnost in dejavnost izposoje plovil sta v letu 2023 opravljala dva na javnem pozivu izbrana ponudnika.

Sredi leta 2022 je ZNM v upravljanje prejel še razgledno ploščad Kapitelj, ki je nov turistični produkt v samem središču mestnega jedra. Razgledno ploščad v zvoniku Kapiteljske cerkve smo na zavodovem področju turizma tudi v letu 2023 redno vključevali v turistična vodenja po mestu in skrbeli za njeno permanentno oglaševanje na oglasnih valjih v središču mesta, na družbenih omrežjih, prireditvah in sejmih, kar se že odraža v lepih številkah, saj je do zdaj ploščad obiskalo že preko 6000 obiskovalcev. Možnost še večjega obiska ploščadi vidimo v vzpostavitvi dodatnih animacijskih vsebin, ki jih načrtujemo za prihodnje leto.

Aktivno smo v letu 2023 pristopili tudi k snovanju turističnega dela projekta Vstopna točka Trška gora, ki prehaja v upravljanje našega zavoda (kolesarnica z možnostjo najema električnih koles, interaktivni informacijski zaslon, spletna stran Visit Trška gora, razvoj turističnega produkta 5* doživetja, ki bo povezal številne ponudnike na Trški gori). Prav tako je v načrtu izkoristiti tudi turistični potencial dveh objektov, ki ju ima ZNM v upravljanju - Olimpijski center z novim bazenom.

 

•  Kakšen je skupni stroške letošnjega adventnega dogajanja (prosim za razrez tudi po posameznih glavnih postavkah).

Razrez projekta Advent Novo mesto 2023 po glavnih postavkah:

SKLOP

ZNESEK

 1. PROMOCIJA

15.152,53 €

 1. PROGRAM

91.671,38 €

 • Mali oder

3.394,75 €

Veliki oder

72.606,25 €

Hospitality

9.000,00 €

SAZAS, IPF

6.670,38 €

 1. TEHNIKA in INFRASTRUKTURA

102.341,52 €

 • Oder in ozvočenje (oba odra)

57.823,40 €

Komunalne storitve

7.280,10 €

varovanje

21.691,60 €

zdravstveno varstvo

3.137,50 €

sanitarije

2.573,55 €

dovoljenja

6.120,10 €

ostalo (prevoz gostinskih hišk, ograje…)

3.715,27 €

 1. DRSALIŠČE

44.897,85 €

 • Najem drsališča

26.474,00 €

Izravnalna konstrukcija

7.391,68 €

Študentsko delo

5.446,71 €

Elektrika

4.544,91 €

Ostalo (grelniki, odvoz denarja)

1.040,55 €

 1. OKRAŠEVANJE

20.080,81 €

 • Stroški dela

9.290,44 €

Stroški nabave

3.699,56 €

Stroški nabave (vrtci)

763,15 €

Stroški dela (vrtci)

1.375,00 €

Najem dvižne košare (2x)

2.445,12 €

Najem dreves

1.778,68 €

Drobni material (vezice, žice…)

728,86 €

SKUPAJ

274.144,09 €

 OPOMBA: Številke še niso končne, saj v zgoraj navedenih postavkah ni upoštevan odbitni delež. Gre za zneske, ki so navedeni na računih in/ali naročilnicah ter pogodbah.

 

•  Kakšen je bil strošek nabave osvetlitve v lanskem letu (2022)? Ali drži, da je del opreme neuporaben? Prosim za natančno pojasnilo glede tega.

V letu 2022 je Zavod Novo mesto kupil za 6.792,64€ novih svetil. Vsa svetila, kupljena leta 2022 so bila obešena v sklopu okrasitve na Adventu 2023. Šlo je predvsem za bele in rumene verige, ki so obešene na drevesih glavnega trga, gostinskih hišicah in Kandijskem mostu.

V letu 2023 smo kupili za 3.699,56€ novih svetil (270 metrov kabla, 450 žarnic ter 6 napajalnih kablov) – t.i. retro žarnice, ki so krasile območje spodnjega dela glavnega trga (100 metrov na vsaki strani trga) ter obdajale drsališče (70 metrov svetil).

Material, kupljen v letu 2023 vsebuje tudi 5-letno garancijo in možnost reklamacije. V letu 2023 smo bili priča večji količini vandalizma, saj so svetila, ki so bila obešena na ograjo Kandijskega mosta skoraj v celoti uničena (kabli prerezani, žarnice zdrobljene, skulpture odrezane in zvite).

Material, ki je bil kupljen pred 5 leti pa se zaradi vremenskih razmer (svetila so obešena cca. 60 dni v raznolikih vremenskih pogojih), vandalizma ter same kvalitete materiala (večina produktov na trgu, ki so cenovno dostopni je slabše kvalitete) pa se vsako leto kvari. Material, ki je pokvarjen poskušamo v največji možni meri popraviti, vendar je pri nekaterih svetilih to nemogoče. Smo pa že v letu 2023 pričeli z nakupi, ki vsebujejo vsaj 5-letno garancijo z možnostjo reklamacije, saj se tudi ZNM na ta način bolj zaščiti pred morebitnimi okvarami, napakami na produktih, vandalizmom in vremenskimi vplivi. Tudi tehnologija samih svetil vsako leto napreduje, v zadnji 5 letih je ta preskok velikanski. V ZNM v zadnjih letih postopoma nadomeščamo stare žarnice in svetila, saj kupujemo samo varčne LED elemente, kar celotno okrasitev mesta dela bolj trajnostno in okolju prijazno. 

 

Kakšna je trenutna finančna situacija v Zavodu Novo mesto? Kakšen je finančni primanjkljaj v letošnjem letu?

Zaključni račun Zavoda Novo mesto za leto 2023 še ni v celoti pripravljen, zato so navedbe v nadaljevanju ocena poslovanja zavoda v preteklem letu.

Zavod Novo mesto je v letu 2023 realiziral dobrih 4,2 MIO EUR prihodkov, kar je približno 50 % več kot v preteklem poslovnem letu. Ta porast je pretežno posledica pričetka obratovanja Bazena Novo mesto.

 

Zavod Novo mesto ima iz naslova proračuna MONM za delovanje osnovne dejavnosti (to so vsa področja delovanja brez Bazena Novo mesto) zagotovljenih približno 62 % virov financiranja. Preostala sredstva Zavod ustvari z lastno dejavnostjo, na trgu, s pridobljenimi sredstvi na raznih razpisih in z zbranimi sponzorskimi sredstvi ter donacijami. Za financiranje stroškov dela osnovne dejavnosti, MONM zagotavlja približno 59 % sredstev.

 

Narava delovanja Zavoda in način financiranja na podlagi izstavljanja zahtevkov do MONM, pogojujeta težko likvidnostno situacijo na Zavodu. Zato bi zavod za nemoteno poslovanje potreboval v povprečju okoli 450.000 EUR obratnih sredstev. Na dan 31.12.2023 je znašala razlika med vsemi obveznostmi Zavoda in vsemi terjatvami 653 tisoč EUR. 

Poslovni rezultat zavoda za leto 2023 bo znan konec meseca februarja.

 

Pripravil:

 

Aleš Makovac,

direktor Zavoda Novo mesto                                                                                                                                               

Nazaj na seznam