vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0014/2023-160 Objekt poleg Vrtca Metka


Datum: 21. 12. 2023
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Zanima me, ali ima občina kakršne koli načrte za zapuščeni objekt poleg vrtca Metka na ulici Kettejev drevored, in kakšni so ti načrti.

Odgovor

Ponovno vprašanje in dopolnitev odgovora (15.3.2024)

VPRAŠANJE: 

V svojem odgovoru na vprašanje, ali ima občina kakršne koli načrte za zapuščeni objekt poleg vrtca Metka na ulici Kettejev drevored, in kakšni so ti načrti, ste odgovorili, da je objekt ob vrtcu enote Metka potreben celovite obnove. Zapisali ste, da je Mestna občina Novo mesto v letu 2014 naročila projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo objekta. Investicija je bila na podlagi projektne dokumentacije ocenjena na 1.500.000,00 EUR. Trenutno občina nima programa, ki bi upravičeval takšen strošek investicije.    Ali ne bi bilo smiselno objekta ali nepremičnine (zemljišča) nameniti potrebam vrtca Ciciban? Zanima me, ali je občina to možnost preučila, in do kakšnih zaključek ste prišli.    

ODGOVOR:   

Glede na visok finančnih vložek in že zastavljeno mrežo vrtcev in s tem povezanih investicij (od katerih so nekatere že v teku), s katerimi tudi sledimo cilju, da imajo starši čim bližje svojim vsakodnevnim migracijam na voljo storitev predšolske vzgoje, te lokacije ne planiramo za potrebe predšolske vzgoje.     Tina Hadžič vodja Oddelka za premoženjsko pravne zadeve   dr. Iztok Kovačič vodja Urada za prostor in razvoj   dr. Jana Bolta Saje direktorica občinske uprave

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objekt ob vrtcu enote Metka je potreben celovite obnove. Mestna občina Novo mesto je v letu 2014 naročila projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo objekta. Investicija je bila na podlagi projektne dokumentacije ocenjena na 1.500.000,00 EUR. Trenutno občina nima programa, ki bi upravičeval takšen strošek investicije.

 

 

Tina Hadžič

vodja Oddelka za premoženjsko pravne zadeve

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                 dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za prostor in razvoj                                                 direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam