vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0014/2023-161 Most na Loko


Datum: 21. 12. 2023
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Zanima me, kaj pomeni tabla »hoja na lastno odgovornost« na začetku mosta na Loko.

Odgovor

Ponovno vprašanje in dopolnitev odgovora (11.3.2024)

VPRAŠANJE: Most na Loko v svojem odgovoru na moje vprašanje, kaj pomeni tabla »hoja na lastno odgovornost« na začetku mosta na Loko, ste pojasnili, da je bila tabla postavljena že ob izgradnji mostu. Opozarja na možnost drsne lesene površine, v zimskem času in ob deževju. Pojasnili ste tudi, da je tabla zaradi vandalizma poškodovana in da jo bo izvajalec gospodarske javne službe zamenjal. Na podlagi vašega odgovora prosim za dopolnitev odgovora:  - Ali ne bi bilo bolj smiselno (in ciljno usmerjeno), da bi napis bil bolj jasen, se pravi a bi uporabnike mostu opozorili na to, da so tla v primeru padavin lahko spolzka in nevarna in da je potrebno posebna previdnost? Vprašanje ali pobudo utemeljujem s tem, da obstoječi sporočilo ni povsem jasno, saj vzbuja vtis, da je most nevaren na sploh in v vseh vremenskih razmerah. Uporabnike je potrebno opozoriti na specifično nevarnost, ki nastane ob padavinah. Naj kot laični uporabnik povem, da tabla z napisom »hoja na lastno odgovornost« vsaj meni osebno vzbuja vtis, da je most projektiran in izveden na način, ki je na sploh nevaren za uporabnika.      Odgovor:    Obstoječo tablo bo izvajalec javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Novo mesto zaradi dotrajanosti zamenjal s tablo, ki bo ustrezno upoštevalo vašo pripombo.      Pripravila: Simona Pavlič  višja svetovalka   Urška Ožbolt vodja Oddelka za komunalne dejavnosti   Franci Starbek Vodja Urada za infrastrukturo   dr. Jana Bolta Saje direktorica občinske uprave

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabla je bila postavljena že ob izgradnji mostu. Opozarja na možnost drsne lesene površine, v zimskem času in ob deževju.

Glede na to, da je tabla zaradi vandalizma poškodovana, jo bo izvajalec gospodarske javne službe zamenjal.  

 

 

Pripravila:

 

Simona Pavlič

višja svetovalka

 

Urška Ožbolt

vodja Oddelka za komunalne dejavnosti

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                               

vodja Urada za infrastrukturo                                                             dr. Jana Bolta Saje

(po pooblastilu št. 1000-0011/2015-157 (411))                          direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam