vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

902-0004/2024-177 Peščena večnamenska pot ob Krki, na relaciji Groblje – Češča vas


Datum: 22. 02. 2024
Urad: Urad za infrastrukturo
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Opozoril bi na slabo stanje peščene večnamenske poti ob Krki, na relaciji Groblje – Češča vas. Na tem odseku je pot zelo luknjičava, kar je nevarno za kolesarje, pa tudi za tekače in ostale uporabnike poti. Pot je polna lukenj in zaradi tega nevarna za uporabo. Stanje je poslabšalo v času gradnje ceste Lastovče - Štukljeva brv, ko je po po tej poti tekel obvoz. Dodal bi tudi to, da je bila pot nekaj dni pred novomeškimi polmaratonom za silo sanirana, vendar je sanacija očitno bila neustrezna oziroma nezadostna, saj je zdaj stanje tako kot prej. Dajem pobudo, da se pregleda stanje večnamenske poti ter da se pot ustrezno sanira in vzdržuje.
 

 

Odgovor

Omenjena peščena pot je bila po končani investiciji kolesarske povezave skozi odsek Lastovče sanirana v celoti. Pot skladno z njenim namenom in njenim statusom na MONM urejamo 2 krat letno, prvič po koncu zime in drugič pred novomeškim maratonom. Ker je v letošnjem letu predvidena ureditev dela peščene poti v sklopu ureditve povezave Lastovče – Podbreznik, konkretnejši posegi pred tem niso predvideni, po ureditvi pa se bo vzdrževala skladno z njenim novim statusom.


Pripravil: 
Igor Tomažin
Strokovni sodelavec za investicije


Špela Bele Zatežić
vodja Oddelka za investicije


dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj 

dr. Jana Bolta Saje
direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam