vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

902-0004/2024-179 Osvetlitev olimpijskega bazena


Datum: 22. 02. 2024
Urad: Urad za infrastrukturo
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Posredujem pobudo občanke, ki meni, da je območje pred novim bazenom v Češči vasi zvečer in ponoči nevarno. Meni, da je nevarnost v tem, da ne bi kdo omahnil iz visoke »stopnice« pri bazenu. Predlagam, da se ureditev preuči iz varnostnega vidika in odgovori na pobudo občanke.

Odgovor

MO NM je že pristopila k reševanju omenjene problematike in z nadzorom izvedla terenski ogled ter določila vrsto in lokacije potrebne osvetlitve. Trenutno je v izdelavi projektna dokumentacija, ki poleg omenjene javne razsvetljave na območje bazena umešča še druge varnostne elemente in zaščitne ograje.

 

Pripravila:

                      

Emina Vrbetić

vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

Franci Starbek                                                                                           dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za infrastrukturo                                                             direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam