vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

901-0001/2024-212 Odhodki Zavoda Novo mesto 2023


Datum: 21. 03. 2024
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

V aplikaciji ERAR sem zasledil nekatere odhodke Zavoda Novo mesto, ki si jih ne znam povsem jasno osmisliti, zato vas prosim za pojasnilo glede naslednjih odhodkov:

1. Stroški odvetniških/pravnih storitev (višina sredstev, izvajalci, ter popis storitev, ki so jih za Zavod v letu 2023 opravili odvetniki)

2. Stroški detektivskih storitev (višina sredstev, izvajalci, ter popis storitev, ki so jih opravili tovrstni izvajalci)

3. Podjetje Workforce (višina sredstev in popis storitev)

Odgovor

Posredujemo odgovor Zavoda Novo mesto:

 

1. Stroški odvetniških/pravnih storitev (višina sredstev, izvajalci, ter popis storitev, ki so jih za Zavod v letu 2023 opravili odvetniki)

1

* Znesek je del povračila s strani zavarovalnice.

** V tem postopku je bila razrešena 30 let trajajoča neurejena situacija, ko Zavod za šolstvo RS ni imel urejenega najemnega razmerja z upravljalcem v stavbi KCJT. Od ureditve dalje (maj 2023)  navedena  stranka redno plačuje mesečno najemnino v višini 3.105,00 € + DDV  in realne stroške, ki pri rabi prostorov nastajajo.

 

2. Stroški detektivskih storitev (višina sredstev, izvajalci, ter popis storitev, ki so jih opravili tovrstni izvajalci)

2

3.            Podjetje Workforce (višina sredstev in popis storitev)

3

* Del stroška študentskega dela na tej postavki se nanaša na sanacijo škode na Velodromu in je bil tudi krit s strani zavarovalnice.

 

 

Pripravila:

 

Ivica Menger,                                                                  dr. Jana Bolta Saje

višja svetovalka                                                                     direktorica

 

Vročiti:  Občinskemu svetu

 

Nazaj na seznam