vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

901-0001/2024-214 902-0004/2024-179 Osvetlitev olimpijskega bazena - Dopolnitev pobude


Datum: 21. 03. 2024
Urad: Urad za infrastrukturo
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Glede na vaš odgovor me zanima, ali ima Bazen Novo mesto (notranjost/zunanjost) še kakšne varnostne težave? Ali je objekt prestal vse preglede, potrebne za uporabno dovoljenje. Prosim za celovito informacijo.

Odgovor

Bazen Novo mesto je prestal vse potrebne preglede, na podlagi katerih je bilo 16. 6. 2023 pridobljeno uporabno dovoljenje. Dodatno se načrtuje osvetlitev okolice bazena in vzpostavitev velike komunikacijske površine za pešce – odprt prostor (plaza), ki bo povezoval velodrom in bazenski kompleks.

 

 

Pripravili:

                      

Pavle Jenič

podsekretar za investicije

 

Emina Vrbetić

vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

Franci Starbek                                                                                           dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za infrastrukturo                                                             direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam