Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
11. 07. 2019 9001-6/2019-127 Dodajanje povezave za nova svetniška vprašanja na stran Pobude in vprašanja svetnikov Peter Kostrevc Kabinet župana
11. 07. 2019 9001-6/2019-126 Postavitev ležečih policajev v naselju Koroška vas Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
11. 07. 2019 9001-6/2019-125 Podaljšanje linije mestnega potniškega prometa Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
18. 06. 2019 9001-5/2019 - 106 Iskalnik v Dolenjskem uradnem listu Peter Kostrevc Kabinet župana
18. 04. 2019 9001-3/2019 - 76 Požarna varnost v starem mestnem jedru in v drugih starejših delih strnjenih naselij Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
18. 04. 2019 9001-3/2019 - 75 Plačevanje mesečnih oz. enkratnih kart za mestni prevoz Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
14. 03. 2019 9001-2/2019 - 46 Pobuda za posredovanje informacij o sistemskih rešitvah in izbiri izvajalca za praznjenje košev na avtobusnih postajališčih Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
14. 03. 2019 9001-2/2019 - 45 Dopolnitev odgovora, št. 9001-1/2019-25 - terminska opredelitev delovanja komisije Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
14. 03. 2019 9001-2/2019 - 44 Sanacija plazu Mihovec pri Podgradu Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
31. 01. 2019 9001-1/2019-25 Požarna/potresna varnost na območju starega mestnega jedra Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
01. 02. 2018 Ustrezna označitev mestnega pokopališča Srebrniče Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
01. 02. 2018 Nadomestna gradnja - Novi trg (območje stare steklene stavbe občine) Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
01. 02. 2018 Brv Irča vas Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
01. 02. 2018 Avtobusna postaja Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
22. 05. 2017 Praznjenje košev na avtobusnih postajališčih Peter Kostrevc Urad za gospodarske javne službe
13. 02. 2017 Obračun NUSZ Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
13. 02. 2017 Kratkotrajno parkiranje pri OŠ Grm – ponovno vprašanje Peter Kostrevc Urad za gospodarske javne službe
18. 10. 2016 Prijava izgradnje novega vrtca v Bršljinu na javni razpis za sofinanciranje gradenj iz Eko sklada Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
23. 05. 2016 Izvrševanje Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Mestni občini Novo mesto Peter Kostrevc Občinski inšpektorat
22. 01. 2016 Zapuščene in delno porušene nepremičnine v Novem mestu Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj