vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-6/2019-139 Zmanjšanje kazni za neplačano parkirnino na parkirnih mestih


Datum: 11. 07. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Lista Gregorja Macedonija
Svetnik: Mario Krapež

Pobuda

Zmanjšanje kazni za neplačano parkirnino na parkirnih mestih

Kazen za neplačevanje parkirnega prostora se mi zdi previsoka. Do nedavnega je bilo možno brezplačno parkirati dve uri, sedaj je to možno samo eno uro. To se mi ne zdi nič sporno, saj je namenjeno za kratkotrajne postanke in kratkotrajne nakupe. Ne zdi pa se mi primerna nova kazen za neplačano parkirnino. Do nedavnega je bila tako kazen 10 eur, v kolikor si poravnal kazen v dogovorjenem roku. Sedaj pa se je ista kazen zvišala na 20 eur, kar znaša, kar 100% podražitev. 10 eur kazni se mi zdi bolj poštena, saj tako posameznik plača celodnevno parkiranje, namesto samo nekaj centov na uro. Da kršitelj poravna kazen v roku, je 10 eur še bolj stimulativno, saj bo moral v nasprotnem primeru plačati 40 eur. Popust naj ne bo samo ½, ampak naj ostane kot poprej, 3/4.

139.pdf

Odgovor

Plačilo parkirnine in kazni za neplačilo le teh so namenjene predvsem vzdrževanju reda na parkiriščih in zagotavljanju parkirnih mest tistim, ki to najbolj potrebujejo. Temu primerno smo prilagodili tudi čas brezplačnega parkiranja in višino kazni.

 

Miloš Dular

vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam