Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-6/2019-133 Kateri projekti so bili v letih od 2015 do junija 2019 sofinancirani s strani EU ali državnih sredstev


Datum: 11. 07. 2019
Urad: Urad za finance in splošne zadeve
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Kateri projekti so bili v letih od 2015 do junija 2019 sofinancirani s strani EU ali državnih sredstev?

Koliko sredstev je MO Novo mesto dejansko prejela v svoj proračun s strani EU ali državnih institucij v letih: 2015, 2016, 2017, 2018, 2109 in za katere projekte?

133.pdf

Odgovor

V preglednici (Priloga 1) so navedeni projekti, ki so bili v letih od 2015 do junija 2019, sofinancirani s strani EU in državnih sredstev. Prav tako je navedeno, koliko sredstev je Mestna občina Novo mesto dejansko prejela v svoj proračun s strani EU in državnih institucij v letih 2015, 2016, 2017, 2018 in 2019 (do meseca junija).

133 - priloga.pdf

Pripravili:

Dragica Grabnar

Mag. Janja Macedoni

 

 

Katarina Petan                                                                                dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za finance in splošne zadeve                                               direktorica

 

 

Priloga 1:

Preglednica projektov, sofinanciranih s strani državnega proračuna in EU sredstev v letih od

2015 do junija 2019

Nazaj na seznam