Dr. Janez Povh

Dr. Janez Povh
Svetniška skupina:
Lista Gregorja Macedonija
Delovna telesa:
  • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  • Komisija za priznanja in nagrade