Jasna Kos Plantan

Jasna Kos Plantan
Svetniška skupina:
Lista Gregorja Macedonija
Delovna telesa:
  • Odbor za spremljanje položaja romske skupnosti
  • Odbor za družbene dejavnosti
  • Odbor za davčno politiko, proračun in finance